Tòa án nhân quyền Âu châu

bác đơn kiện chống Tòa Thánh

 

Tòa án nhân quyền Âu châu bác đơn kiện chống Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 14-10-2021) - Hôm 12 tháng 10 năm 2021, Tòa án nhân quyền Âu châu đã bác đơn kiện của 24 người kiện Tòa Thánh, vì những hành vi lạm dụng tính dục của một số linh mục Công giáo ở Bỉ và vài nước khác.

Trước đây, 24 người này, quốc tịch Bỉ, Pháp và Hòa Lan, đã đệ đơn nơi các tòa án ở Bỉ để kiện Tòa Thánh vì những lý do tương tự nhưng đều bị bác, vì các tòa án này tuyên bố không có thẩm quyền gì đối với Tòa Thánh. Vì thế họ kiện lên tòa án nhân quyền của Âu châu để khiếu nại chống nước Bỉ, vì đã loại bỏ đơn khiếu nại của họ và nay tòa nhân quyền này bác đơn và trả lời rằng: "Sự miễn trừ của Tòa Thánh đã được thừa nhận theo các nguyên tắc của công pháp quốc tế".

Ðây là lần đầu tiên Tòa án nhân quyền phát biểu về vấn đề này. Tòa Thánh không phải là quốc gia thành viên của Hội đồng Âu châu, vì thế ở ngoài phạm vi của tòa án Âu châu. Tòa Thánh không bị trực tiếp nhắm tới, do thủ tục trước Tòa án nhân quyền Âu châu là cánh tay pháp lý của Hội đồng Âu châu.

Tòa án nói rằng: "Vatican có những đặc tính giống như một quốc gia, vì thế công lý của Bỉ có quyền rút từ những đặc tính đó để coi Tòa Thánh là một thực thể nước ngoài có chủ quyền, với cùng những quyền lợi và nghĩa vụ của một quốc gia".

(AFP 12-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page