Phép lạ của Ðức Giáo hoàng

Gioan Phaolô I được nhìn nhận

 

Phép lạ của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô I được nhìn nhận.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-10-2021) - Theo báo "Người Sứ Giả" (Il Messaggero), ra ngày 11 tháng 10 năm 2021, ở Roma, Hội đồng Hồng y và Giám mục thành viên Bộ Phong thánh đã nhìn nhận một cuộc khỏi bệnh lạ lùng là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi tớ Chúa Gioan Phaolô I, và nay chỉ còn chờ Ðức Thánh cha Phanxicô phê chuẩn và cho phép công bố để có thể tiến hành việc phong chân phước cho Ðức Cố Giáo hoàng.

Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô I, tục danh là Albino Luciani, quen gọi là vị Giáo hoàng 33 ngày. Ngài sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 và được bổ làm giám mục giáo phận Vittorio Veneto, đông bắc nước Ý, năm 1958. Mười một năm sau đó, 1969, ngài thăng Thượng phụ thành Venezia và được bổ làm Hồng y năm 1973. Sau khi Ðức Phaolô VI qua đời, ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 26 tháng 8 năm 1978, nhưng 33 ngày sau đó, 28 tháng 9 năm 1978, ngài qua đời đột ngột trong đêm vì bệnh tim.

Án phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô I được khởi sự 25 năm sau đó, hồi tháng Mười Một năm 2003, tại giáo phận Belluno, quê hương của ngài. 167 chứng nhân đã được lấy chứng từ, trong đó có cả Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI. Công cuộc điều tra tiến hành trong ba năm, qua 203 phiên họp và kết thúc ngày 10 tháng 11 năm 2006, và toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phong thánh. Sau tám năm làm việc, các chuyên gia đã hoàn thành hồ sơ đúc kết gọi là "Positio" gồm năm cuốn, tổng cộng hơn 3,600 trang, về cuộc đời và việc thực hành các nhân đức Kitô do Ðức Cố Giáo hoàng tới mức độ anh hùng. Ngày 03 tháng 11 năm 2017, Ðức Thánh cha Phanxicô cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị Tôi tớ Chúa Gioan Phaolô I.

Ngày 31 tháng 10 năm 2019 hội đồng giám định y khoa của Bộ Phong thánh đã họp để cứu xét vụ một em bé gái ở Buenos Aires, Argentina, bị bệnh não trầm trọng, đã được khỏi bệnh lạ lùng hồi năm 2011 nhờ thân nhân và tín hữu cầu nguyện xin Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô I cứu chữa. Các bác sĩ của Bộ đã đồng thanh đi tới kết luận cuộc khỏi bệnh này không thể giải thích được về phương diện khoa học. Tiếp đến ngày 6 tháng Năm năm nay (2021), Ủy ban thần học của Bộ Phong thánh đã cứu xét và đưa ra phán quyết tích cực.

Báo Người Sứ Giả cho rằng Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô I có thể được phong chân phước trước lễ Phục sinh năm 2022 và sẽ do chính Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự.

(Il Messaggero 11-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page