Các Giám mục Ba Lan

viếng thăm Ad Limina

 

Các Giám mục Ba Lan viếng thăm Ad Limina.

Ngọc Yến

Roma (Vatican News 12-10-2021) - Trong những ngày này, các Giám mục của Hội đồng Giám mục Ba Lan đang ở Roma để thực hiện chuyến viếng thăm Ad limina, gặp Ðức Thánh Cha và thăm các cơ quan của Toà Thánh.

Ba Lan là một trong những quốc gia có đa số tuyên bố theo Công giáo: Trong số khoảng 36 triệu dân, có 35 triệu người đã được rửa tội.

Theo phúc trình của Viện thống kê Giáo hội toàn quốc Ba Lan được công bố trong năm 2020, người Công giáo Ba Lan có đời sống đạo tương đối ổn định hơn các nước châu Âu khác: Số người Công giáo tham dự Thánh lễ Chúa nhật là hơn 38% và rước lễ là hơn 17%.

Giáo hội Ba Lan có 14 tổng giáo phận và 27 giáo phận. Hội đồng Giám mục hiện do Ðức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki của Tổng Giáo phận Poznan làm Chủ tịch từ năm 2014. Phó Chủ tịch là Ðức Tổng Giám mục Marek Jedraszewski của Tổng Giáo phận Krakow.

Giáo hội Ba Lan có 4 Hồng y, trong đó có 3 vị dưới 80 tuổi, có quyền tham gia mật nghị Hồng y: Ðức Hồng y Kazimierz Nycz, Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Warsaw; Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện của Ðức Thánh Cha; Ðức Hồng y Stanislaw Rylko, Giám quản Ðền thờ Ðức Bà Cả. Hồng y duy nhất trên 80 tuổi là Ðức Hồng y Stanislaw Dziwisz, nguyên Tổng Giám mục của Krakow và cựu thư ký riêng của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, năm nay 83 tuổi.

Tòa Thánh và Ba Lan đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ lâu, nhưng sau Thế chiến thứ hai đã bị gián đoạn. Sứ thần Tòa Thánh tại Vác-sa-va hiện nay là Ðức Tổng Giám mục Salvatore Pennacchio người Ý.

Ba Lan đã đón ba vị Giáo hoàng tới viếng thăm. Ngoài những lần viếng thăm quê hương của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Ba Lan còn được vinh dự đón Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI vào năm 2006 và Ðức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2016. (Acistampa 11/10/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page