Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp

tham dự viên Tổng hội Các Nữ tu Bác Ái

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp tham dự viên Tổng hội Các Nữ tu Bác Ái.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 11-10-2021) - Sáng 11 tháng 10 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp khoảng 60 các Nữ tu Bác ái của Thánh Giovanna Antida Thouret đang tham dự Tổng hội thứ 21 của Dòng này. Ðức Thánh Cha khuyến khích các nữ tu ân cần với người nghèo và lắng nghe tiếng nói của người nghèo.

Ðức Thánh Cha đề cập đến việc tổng hội của Dòng trùng với hành trình Thượng hội đồng về tính hiệp hành - đi cùng nhau. Ngài nhắc rằng Chúa Giêsu trên những bước đường ở Galilê, Samari và Giuđê có các môn đệ đi cùng, trong đó có nhiều phụ nữ. Các chị em thánh hiến nối dài sự hiện diện nữ tính này, cùng bước đi với Chúa Giêsu và với nhóm Mười Hai, chia sẻ sứ mạng và đóng góp phần của mình.

Với chủ đề của Tổng hội "Khởi đi từ Bêtania, với sự ân cần của Marta và sự lắng nghe của Maria", Ðức Thánh Cha chắc rằng các nữ tu có thể sống sự ân cần và lắng nghe này theo gương của hai chị em Marta và Maria, và tiếp tục với những đóng quý giá cho hành trình của toàn thể Giáo hội. Ðặc biệt, các nữ tu bác ái là những chuyên gia trong sự ân cần với người nghèo và lắng nghe người nghèo, không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm, với sự dịu dàng và cảm thương của Thiên Chúa. Ðiều này xây dựng Giáo hội và bước đi trên con đường của Chúa Kitô, Ðấng là đường của bác ái. (CSR_6874_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page