Lễ phong chân phước Lorenza Longo tại Napoli

 

Lễ phong chân phước Lorenza Longo tại Napoli.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Napoli (RVA News 10-10-2021) - Sáng hôm 09 tháng 10 năm 2021, Ðức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã đại diện Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự lễ phong chân phước cho vị Nữ Tôi tớ Chúa, là Maria Lorenza Requenses Longo, người Tây Ban Nha.

Tân chân phước tục danh là Maria Llonc, sinh trưởng tại Tây Ban Nha trong một gia đình quí tộc. Năm 1506, bà theo chồng là ông Giovanni đến Napoli, nam Italia, vì ông được cử làm nhiếp chính phó vương ở miền này. Bà được khỏi bệnh tê liệt và đã đổi sang tên Ý là Maria Lorenza. Sau khi chồng qua đời, bà tận tụy làm việc bác ái cho dân nghèo ở Napoli. Bà xây bệnh viện "Ðức Mẹ của nhân dân", cũng gọi là nhà thương săn sóc các bệnh nhân nan y. Sau đó bà thành lập Ðan viện Santa Maria Jerusalem, cũng gọi là Ðan viện "Trentatré", Ba mươi ba, nơi bà nhập viện vào giai đoạn cuối đời và qua đời tại đây như nữ đan sĩ vào năm 1539 hưởng thọ 76 tuổi.

Tiếng tăm thánh thiện của bà bà Maria Lorenza vẫn còn sinh động trong dòng các Nữ đan sĩ Clara Capuxin, được thành lập ngay trong Ðan viện Trentratré, cũng như tại thành Napoli.

Án phong chân phước cho bà Maria Lorenza chỉ được bắt đầu hồi thế kỷ XIX và ngày 09 tháng 10 năm 2017, Ðức Thánh cha Phanxicô cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của bà. Tiếp đó, ngày 27 tháng 10 năm 2020, ngài cho công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của bà. Người được phép lạ là nữ tu Maria Cherubina Pirro, bị lao phổi-màng phổi mãn tính bất trị. Bề trên đan viện Trentatré đã mang sọ của bà Maria Lorenza và chạm đến cơ thể nữ tu bị bệnh. Chị được khỏi bệnh lạ lùng và sống thêm 12 năm nữa.

Bài giảng của Ðức Hồng y Semeraro

Trong bài giảng thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Napoli, Ðức Hồng y Semeraro đã gợi lại những nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động bác ái của chân phước Maria Lorenza, người đã sống trọn lời Chúa nói trong bài Tin mừng hôm nay: "Phúc cho những người lắng nghe Lời Chúa và mang ra thực hành" (Lc 11,28). Chân phước Maria Lorenza đã sống lời này: trong tư cách là người vợ, người mẹ, và là một giáo dân thánh thiện, tận tụy thi hành đức bác ái, và là một nữ đan sĩ chiêm niệm: trong tất cả các bậc sống ấy, bà luôn lắng nghe tiếng Thiên Chúa, Ðấng đã kêu gọi bà hãy trở thành 'Người mang Chúa Kitô'".

Trong giai đoạn chót của cuộc đời, bà Maria Lorenza đã chọn đời sống chiêm niệm cho bản thân và cho các chị em khác trong Ðan viện "Trentatré", các nữ môn đệ của thánh Phanxicô Assisi và thánh Clara. Sự phong phú của chọn lựa này, người ta còn thấy rõ ngày nay: Các nữ đan sĩ Clara Capuxin hiện nay có hơn 2,000 chị thuộc trên 150 đan viện. Ðó là những người, qua cuộc sống và sứ mạng của mình, "đang noi gương Chúa Kitô cầu nguyện trên núi, làm chứng về chủ quyền của Thiên Chúa trên lịch sử, báo trước vinh quang mai hậu". (Gioan Phaolô II, Tông huấn Vita Consecrata, n.8)

(Sala Stampa 9-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page