Tân Bề trên Tổng quyền Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ

 

Tân Bề trên Tổng quyền Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 08-10-2021) - Hôm 05 tháng 10 năm 2021, nữ tu Chiara Cazzuola đã được bầu làm tân Bề trên Tổng quyền Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ, quen gọi là dòng nữ Salesienne Don Bosco.

Nữ tu Cazzuola người Ý, năm nay 66 tuổi (1955), cho đến nay là Tổng đại diện, hay là Phó Tổng quyền của dòng trong 6 năm qua. Và nay chị được bầu làm người kế vị thứ 10 của vị sáng lập dòng, thánh nữ Maria Domenica Mazzarello.

Trong phiên họp bầu cử, hôm 05 tháng 10 năm 2021, tại Roma, trong Tổng tu nghị thứ 24 của dòng, cũng có cha Ángel Ferández Artime, Bề trên Tổng quyền dòng Don Bosco, và cha đã chúc mừng vị nữ Tổng quyền mới. Nữ tu Chiara Cazzuola kế nhiệm Mẹ Yvonne Reungoat mãn nhiệm hai khóa, tổng cộng 13 năm.

Tổng tu nghị Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ đã khai diễn ngày 17 tháng 9 năm 2021, tại Nhà Mẹ của dòng ở Roma, với chủ đề: "Hãy làm tất cả những gì Người bảo các anh" (Ga 2,5). Cộng đoàn khai sinh sự sống giữa lòng thời đại ngày nay". Tham dự Tổng tu nghị, có 172 đại biểu đến từ năm châu, đại diện cho 11,535 nữ tu của dòng, trong đó có Việt Nam. So với niên giám năm 2019 của Tòa Thánh, số nữ tu của dòng hiện nay giảm 750 chị.

Trong những ngày họp hiện nay, Tổng tu nghị đã đề ra những đường hướng hoạt động cho thời kỳ 6 năm tới đây, từ 2021 đến 2027.

(infoans.org 6-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page