Dự án viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Malta

hoãn lại cho đến năm 2022

 

Dự án viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Malta hoãn lại cho đến năm 2022.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Valletta (RVA News 09-10-2021) - Tuy đã loan báo trước đây, nhưng dự án viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại đảo Malta, dự kiến vào cuối năm 2021, bị hoãn lại cho đến năm 2022 vì đe dọa của Covid-19.

Tờ Malta Thời báo (Times of Malta), số ra ngày 07 tháng 10 năm 2021 cho biết tin trên đây và nói rằng chính quyền Malta sợ mùa đông tới, số người bị lây nhiễm Covid-19 có thể gia tăng, và cũng có lý do khác, đó là cuộc bầu cử quốc hội sắp đến.

Tờ báo trích thuật nguồn tin của chính phủ nói rằng một trong các tiêu chuẩn của Tòa Thánh là cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha không diễn ra trong những tuần trước hoặc sau cuộc bầu cử.

Trong khi đó, các cố vấn của Thủ tướng Robert Abela đang đẩy mạnh dự tính coi tháng Mười Một năm 2021 là thời điểm lý tưởng cho cuộc tuyển cử. Vì thế, cả phía Tòa Thánh lẫn Malta đều đồng ý hoãn lại cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha cho đến năm 2022.

Trước đây, Ðức Thánh cha Phanxicô đã dự kiến viếng thăm Malta vào năm 2020, nhưng đã hủy bỏ vì đại dịch Covid-19. Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Ðức Thánh cha loan báo ngài sẽ viếng thăm Malta trong năm 2021.

(Malta Times 7-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page