Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi

cầu nguyện cho hoà bình thế giới

 

Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hoà bình thế giới.

Ngọc Yến

Caracas (Vatican News 8-10-2021) - Theo truyền thống hàng năm, vào thứ Hai 18 tháng 10 năm 2021 tất cả thiếu nhi trên thế giới được mời đọc kinh Mân Côi, được tổ chức bởi Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ (Acs), để cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Sáng kiến năm 2021 tập trung vào hình ảnh thánh Giuse, với những trích dẫn từ tông thư Patris corde - Trái tim của người cha. Ðức Hồng y Mauro Piacenza, Chủ tịch quốc tế của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cho biết: "Chiến dịch 2021 khuyến khích các thiếu nhi cầu nguyện cùng với Ðức Mẹ Maria và dưới sự bảo vệ của thánh Giuse. Ðối với chúng ta, thánh Giuse là một mẫu gương tuyệt vời về việc để Thiên Chúa biến đổi mọi sự trở nên tốt đẹp qua lời cầu nguyện, sự trung thành và vâng phục của chúng ta đối với Lời Người .

Năm 2020, chiến dịch "Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi" đã vượt quá sự mong đợi, với sự tham gia của các trẻ em thuộc 136 quốc gia, trong đó có cả các em ở các nước như: Syria, Iraq, Mexico, Armenia, Papua New Guinea, Nigeria và Congo.

Các giáo xứ, trường học, các nhóm thiếu nhi và gia đình tham gia chiến dịch có thể tìm thấy thông tin tại website của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ (https://acninternational.org/millionchildrenpraying/it/), trong đó có các tài liệu giúp hướng dẫn đọc kinh Mân côi, như: Các bài suy niệm ngắn về các mầu nhiệm phù hợp với thiếu nhi và lời nguyện dâng mình cho Ðức Mẹ; Các bức tranh để tô màu bằng 26 ngôn ngữ.

Nguồn gốc của sáng kiến cầu nguyện có từ năm 2005 tại Caracas ở Venezuela. Trong khi một nhóm trẻ em đọc kinh Mân Côi trong một đền thánh ở Caracas thì một số phụ nữ có mặt ở đó đã cảm nhận được sự hiện diện của Ðức Trinh nữ Maria. Một người trong số họ đã nhớ lại lời hứa của cha thánh Piô: "Nếu một triệu trẻ em cùng nhau đọc kinh Mân Côi thì thế giới sẽ thay đổi" (Osservatore Romano 06/10/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page