Cuộc gặp gỡ thứ hai

giữa Ðức Giáo hoàng và Thượng phụ Nga

 

Ðức Tổng giám mục Hilario: Cuộc gặp gỡ thứ hai giữa Ðức Giáo hoàng và Thượng phụ Nga.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 07-10-2021) - Ðức Tổng giám mục Hilario Alfejew, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, cho biết một cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng Phanxicô tại Nga là điều không có trong chương trình hiện nay, nhưng một cuộc gặp gỡ thứ hai giữa hai vị là điều sẽ xảy ra.

Ðức Tổng giám mục Hilario, 55 tuổi, từ 12 năm nay làm Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Ngài đang ở Roma trong những ngày này để tham dự Hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo về vấn đề thay đổi khí hậu. Ðức Tổng giám mục đã được Ðức Thánh cha tiếp kiến cũng như đã nói chuyện với Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tin hữu Kitô. Ðức Tổng giám mục tham dự cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình, do Cộng đồng thánh Egidio tổ chức trong hai ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2021.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo "Người đưa tin chiều" (Corriere della sera), số ra ngày 07 tháng 10 năm 2021, Ðức Tổng giám mục cho biết như trên và nói rằng trong thời gian tới đây sẽ có tin về cuộc gặp gỡ thứ hai. Theo Ðức Tổng giám mục, một cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng tại Nga là điều "chưa chín mùi".

Ðức Thánh cha Phanxicô đã gặp Ðức Thượng phụ Chính thống Nga Kirill, ngày 12 tháng Hai năm 2016, tại phi trường thủ đô La Habana của Cuba. Theo Ðức Tổng giám mục Hilarion, cuộc gặp gỡ lịch sử ấy đã mang lại nhiều thành quả. Và vì những thách đố hiện nay đối với Giáo hội Công giáo và Chính thống Nga rất lớn, nên một cuộc gặp gỡ thứ hai giữa hai vị giáo chủ là điều rất ý nghĩa. Trong số những thách đố ấy, có nạn bách hại Kitô hữu và sự thay đổi khí hậu. Cả vấn đề đại kết và các Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương cũng tiếp tục là một vấn đề.

(Kathpress 7-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page