Hội đồng Giám mục Ba Lan khuyến khích

các tín hữu cầu nguyện bằng kinh Mân côi

 

Hội đồng Giám mục Ba Lan khuyến khích các tín hữu cầu nguyện bằng kinh Mân côi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 07-10-2021) - Nhân dịp tháng Mười, Hội đồng Giám mục Ba Lan khuyến khích các tín hữu cầu nguyện với kinh Mân côi.

Hôm 01 tháng 10 năm 2021, cha Leszek Gesiak, Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan, nói rằng: "Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Thiên Chúa Ðức Thánh cha Phanxicô, tổ quốc chúng ta, các giám mục Ba Lan, và toàn thể Giáo hội tại đất nước này, kể cả các gia đình chúng ta. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt và cho hòa bình thế giới".

Cha Gesiak cũng mời gọi các tín hữu trong tháng Mười, hãy đọc kinh trong các gia đình và cộng đoàn: "Mân côi là một trong những kinh quen thuộc nhất thế giới". Cha nhắc lại rằng đây cũng là kinh rất được Ðức Thánh cha Gioan Phaolo II quí mến và năm 2002, ngài đã thêm vào đó năm mầu nhiệm Sự Sáng và đồng thời ấn định năm đó là Năm Mân côi. Ðức Thánh cha Phanxicô cũng đã nhiều lần kêu gọi cầu nguyện với kinh Mân côi, nhất là trong tháng Mười, tháng biệt kính Mẹ Thiên Chúa.

(Kai 1-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page