Ðức Thánh cha tiếp kiến

tham dự viên cuộc gặp gỡ tôn giáo và giáo dục

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến tham dự viên cuộc gặp gỡ tôn giáo và giáo dục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-10-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô cổ võ sự cộng tác giữa các tôn giáo, trong công tác giáo dục một thế hệ trẻ để tạo nên những con người trưởng thành, có khả năng vượt thắng những phân hóa và đối nghịch, đồng thời tái tạo những tương quan để có một nhân loại huynh đệ hơn.

Ðức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng hôm 05 tháng 10 năm 2021 dành cho các vị lãnh đạo tôn giáo và các giáo chức về hiệp ước hoàn cầu về giáo dục. Hôm mùng 05 tháng 10 năm 2021 cũng là ngày Giáo chức do Liên Hiệp Quốc đề xướng.

Ngỏ lời trong cuộc gặp gỡ, Ðức Thánh cha nhắc đến Hiệp ước hoàn cầu về giáo dục do chính ngài đề xướng cách đây hai năm, ngày 12 tháng 9 năm 2019, qua đó ngài kêu gọi tất cả những người, dưới các danh nghĩa khác nhau, hoạt động trong lãnh vực giáo dục, hãy đối thoại về cách thức chúng ta đang xây dựng tương lai của trái đất và sự cần thiết phải đầu tư tất cả tài năng của mọi người, vì mỗi thay đổi đều cần một hành trình giáo dục, để làm tăng trưởng một sự liên đới hoàn vũ mới mẻ và một xã hội có tinh thần tiếp đón hơn".

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng: "Nếu chúng ta muốn một thế giới huynh đệ hơn, thì chúng ta phải giáo dục các thế hệ trẻ biết nhìn nhận, quí chuộng và yêu mến mỗi người, vượt lên trên sự gần gũi thể lý, và nguyên quán của họ. Nguyên tắc cơ bản là cần phải biết mình, biết tha nhân và biết thiên nhiên, để đón nhận người khác và xây dựng căn nhà chung, và nhận biết Siêu việt, để giáo dục mầu nhiệm cao cả về sự sống.

Trong tiến trình giáo dục đó, Ðức Thánh cha đặc biệt đề cao vai trò của các tôn giáo và mời gọi các vị lãnh đạo tôn giáo đặc biệt dấn thân trong lãnh vực này, và ngài cũng nêu lên một vài gợi ý:

Nếu trong quá khứ, những dị biệt đã làm cho chúng ta đối nghịch nhau, thì ngày nay chúng ta cần coi những khác biệt là một sự phong phú của những con đường khác nhau để đi tới Thiên Chúa và để giáo dục các thế hệ trẻ sống chung hòa bình và tôn trọng nhau. Vì thế, nền giáo dục dạy chúng ta rằng không bao giờ được dùng danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực và oán ghét các truyền thống tôn giáo khác, đồng thời giáo dục cũng thúc giục chúng ta dấn thân lên án mọi hình thức cuồng tín, cực đoan, và hãy bênh vực quyền của mỗi người được chọn lựa và hành động theo lương tâm của mình.

Nếu trong quá khứ, nhân danh tôn giáo, đã có những kỳ thị các nhóm thiểu số về chủng tộc, văn hóa, chính trị và các loại khác, thì ngày nay, chúng ta muốn trở thành những người bênh vực căn tính và phẩm giá của mỗi người và dạy cho các thế hệ trẻ đón nhận mọi người không kỳ thị ai, không phán xét và lên án ai.

Trong chiều hướng này, Ðức Thánh cha cũng kêu gọi dấn thân bênh vực các quyền của phụ nữ, và chống lại sự bóc lột, phá tán thiên nhiên là căn nhà chung của chúng ta.

(Sala Stampa 5-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page