Ðức Thánh cha giúp đỡ các nạn nhân

tại Nam Sudan và Hy Lạp

 

Ðức Thánh cha giúp đỡ các nạn nhân tại Nam Sudan và Hy Lạp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-10-2021) - Hôm 04 tháng 10 năm 2021, Bộ Phát triển nhân bản toàn diện cho biết Ðức Thánh cha Phanxicô đã gửi ngân khoản trợ giúp các nạn nhân tại Nam Sudan và Hy Lạp.

75,000 Mỹ kim để góp phần vào các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và nâng đỡ dân chúng tại giáo phận Malakal, bên Nam Sudan bị lũ lụt hồi tháng Tám năm 2021, làm cho hơn 12,000 người phải di tản và 6,000 gia cư bị phá hủy hoặc hư hại.

Ngoài ra, Ðức Thánh cha cũng cho gửi 50,000 Euro để nâng đỡ dân chúng tại Hy Lạp, hồi tháng Tám năm 2021 bị thiệt hại nặng vì hỏa hoạn tại đảo Evia, thuộc quần đảo Attica, phá hủy hơn 100,000 hecta đất đai canh tác và mùa màng. Ngân khoản vừa nói để hỗ trợ các hoạt động của Caritas Hy Lạp.

Bộ Phát triển nói rằng những đóng góp trên đây biểu lộ tâm tình gần gũi tinh thần và sự khuyến khích hiền phụ của Ðức Thánh cha đối với dân chúng tại các lãnh thổ bị nạn, cùng với lời cầu nguyện của ngài. Những trợ giúp đó là thành phần những giúp đỡ của Giáo hội và nhiều cơ quan bác ái Công giáo khác.

(Sala Stampa 4-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page