Ðức Thánh cha tiếp

đoàn giám mục Pháp cuối cùng về thăm Tòa Thánh

 

Ðức Thánh cha tiếp đoàn giám mục Pháp cuối cùng về thăm Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-10-2021) - Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã gặp gỡ các giám mục Pháp thuộc miền bắc và đông bắc. Ðây là đoàn thứ tư và cũng là đoàn cuối cùng của Hội đồng Giám mục Pháp, về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh.

Cuộc gặp gỡ này diễn ra 4 ngày trước khi công bố phúc trình của Ủy ban Sauvé về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong vòng 70 năm trước đây tại Pháp. Phúc trình sẽ được trình bày cho công chúng vào ngày 05 tháng 10 năm 2021. Ủy ban độc lập về những vụ lạm dụng trong Giáo hội, gọi tắt là CIASE, do ông Jean-Marc Sauvé làm trưởng ban và làm việc trong ba năm qua. Chính các giám mục cũng chưa biết nội dung chính xác của phúc trình, nhưng Ðức cha Éric de Moulins-Beaufort, Tổng giám mục giáo phận Rennes, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã trình Ðức Thánh cha một văn kiện ngắn về vấn đề này, và hy vọng Ðức Thánh cha có thể gởi một lời an ủi cho các nạn nhân vào thứ Tư 6 tháng 10 năm 2021, trong buổi tiếp kiến chung.

Ðức Thánh cha nói với các giám mục Pháp rằng: "Ðó là thánh giá của anh em!". Ðức Tổng giám mục Moulins-Monfort cho biết đây là một phúc trình nghiêm khắc, nó sẽ tạo nên một cú "sốc". Ðức Tổng giám mục tỏ ra kinh hoàng vì các con số, nhưng ngài giải thích thời điểm này như một lúc đưa ra ánh sáng về hiện tượng bi thảm và ồ ạt này, có liên hệ tới toàn thể xã hội. "Ðây là một vấn đề con người, không phải chỉ là một hậu quả của trào lưu nổi loạn và tháo thứ hồi tháng Năm năm 1968, hay là do chủ nghĩa giáo sĩ trị, nhưng đó là một vấn đề xảy ra trong tất cả những tương quan giáo dục với các trẻ em. Tất cả những tương quan quyền bính hoặc giáo dục đều có thể bị băng hoại".

Ðức cha Roland Minnerath, Tổng giám mục giáo phận Dijon, cho biết nhiều vụ lạm dụng được tìm thấy trong văn khố của các giáo phận và những người phạm lỗi đã chết, vì thế không có sự truy tố hình sự nào có thể tiến hành đối với các linh mục ấy. Ðức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng "nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên không phải là một căn bệnh gắn liền với hàng giáo sĩ Công giáo. Tôi hy vọng rằng cuộc khủng hoảng này sẽ giúp ra khỏi hiện tượng lạm dụng trẻ vị thành niên, xảy ra trong mọi môi trường xã hội".

Về vấn đề bồi thường tài chánh cho các nạn nhân, đây là điều không thuộc thẩm quyền trực tiếp của các giáo phận, vì qui chế hiệp hội của các giáo phận, theo luật 1901, không cho phép các giáo phận dùng ngân khoản để bồi thường các vụ lạm dụng. Nhưng tất cả các tín hữu Công giáo, bắt đầu từ các giám mục, với tư cách riêng, được kêu gọi đóng góp vào một quĩ nhắm bồi thường.

Theo báo chí, có tới 10,000 vụ giáo sĩ lạm dụng trong 70 năm trời tại Pháp.

(Vatican News 1-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page