Sự tự do của Tin Mừng

là tầm nhìn của Giáo hội hiện nay

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô: Sự tự do của Tin Mừng là tầm nhìn của Giáo hội hiện nay.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 21-09-2021) - Trong chuyến viếng thăm 4 ngày tại Slovakia, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã dành khoảng 1 giờ đồng hồ tại Toà Sứ Thần để gặp 53 tu sĩ Dòng Tên Slovakia.

Trong các chuyến tông du nước ngoài, Ðức Thánh Cha Phanxicô thường dành một buổi gặp gỡ trò chuyện riêng với các anh em cùng Dòng Tên với ngài tại đất nước ngài thăm viếng. Các buổi trò chuyện này diễn ra cách thân mật, không khách sáo vì trong bầu khí anh em cùng Dòng.

Trong các câu hỏi được đặt ra, có một câu hỏi về "điều gì cần cho việc mục vụ tại Slovakia". Ðức Thánh Cha đã trả lời rằng, cần phải có sự "gần gũi". (1) Trước tiên là gần gũi với Chúa, không được bỏ cầu nguyện. Cầu nguyện thực sự bằng con tim, không phải kiểu hình thức. Cầu nguyện là sự vật lộn với Thiên Chúa, là sa mạc khi không cảm thấy gì. (2) Kế đến là gần gũi giữa anh em với nhau, bằng đức ái và bằng tình người. Ðời sống cộng đoàn là điều rất quan trọng. (3) Ðiều thứ ba là gần gũi với giám mục. Ðức Thánh Cha nói rằng, đúng là có những giám mục không thích chúng ta, điều đó đúng. Nhưng không được nhìn thấy một tu sĩ Dòng Tên nói xấu giám mục. Nếu có suy nghĩ khác với giám mục, thì hãy can đảm đến với giám mục và nói điều mình nghĩ. (4) Và cuối cùng, điểm thứ tư là gần gũi với dân Chúa. Cần đến những giao lộ của các con đường, của các ý thức hệ. Ðức Thánh Cha nói rằng, đúng là khi chúng ta chạm đến các giao lộ, các giới hạn, chúng ta sẽ tạo ra những vấn đề. Nhưng điều giúp chúng ta khỏi rơi vào những ý thức hệ ngu xuẩn là phải gần gũi với dân Chúa. Như thế, chúng ta có thể bước tới với con tim rộng mở. Nhưng cũng phải sẵn sàng trong đức vâng phục, nếu bề trên thấy điều đó là không ổn.

Ðức Thánh Cha cũng trả lời một câu hỏi khác liên quan đến tầm nhìn của ngài về Giáo hội. Ngài nói rằng, một điều đau khổ của Giáo hội hiện nay là cám dỗ đi lùi. Cuộc sống, sự tự do làm cho chúng ta sợ. Trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau và thế giới ảo, chúng ta sợ tự do. Do đó, người ta tìm cách trở lại quá khứ, tìm kiếm sự an toàn. Nhưng cần phải bước tới với sự thật và kinh nghiệm mục vụ. Ðức Thánh Cha nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, ngài nói Thượng hội đồng giúp cho chúng ta hiểu rằng những cặp sống chung trong kết hợp lần thứ hai không phải là bị kết án xuống hoả ngục. Chúng ta sợ đồng hành với những người giới tính khác. Ðức Thánh Cha kết luận rằng, ngài tin là ngày nay Chúa mời gọi chúng ta tự do, trong sự cầu nguyện và phân định. Ðây là một thời đại đẹp, và có thể có cả thánh giá. Do đó, viễn tượng Chúa mời gọi là tiến tới với sự tự do của Tin Mừng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page