Hội đồng Giám mục Ðức

nhóm khóa họp mùa thu

 

Hội đồng Giám mục Ðức nhóm khóa họp mùa thu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fulda (RVA News 19-09-2021) - Từ thứ Hai 20 tháng 9 năm 2021, Hội đồng Giám mục Ðức sẽ nhóm khóa họp mùa thu, tại Ðại chủng viện ở thành phố Fulda, nơi có mộ của thánh Bonifaxio, Bổn mạng Công giáo Ðức, với sự tham dự của các hồng y và giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc, và lần đầu có sự tham dự của một phụ nữ làm Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, là bà Beate Gilles.

Trong khóa họp kéo dài đến thứ Năm 23 tháng 9 năm 2021, các giám mục sẽ thảo luận về Con đường Công nghị, với khóa họp toàn thể thứ hai, sẽ tiến hành từ ngày 30 tháng 9 đến 02 tháng 10 năm 2021, tại thành phố Frankfurt-am-Main. Con đường này bị Ðức cha Rudolf Voderholzer, Giám mục giáo phận Regensburg đặc biệt phê bình các văn bản, do bốn diễn đàn công bố cho đến nay, là trái ngược với đạo lý của Hội đồng và ngài lập trang mạng riêng để công bố các văn bản mới.

Ngoài ra, các giám mục Ðức cũng thảo luận về tiến trình công nghị do Ðức Thánh cha khai diễn, vào ngày 10 tháng 10 năm 2021, tại Roma, để khởi sự hành trình dài hai năm tại các giáo phận và các Hội đồng Giám mục quốc gia và miền trên thế giới, từ ngày 17 tháng 10 năm 2021, tiến tới Thượng Hội đồng Giám mục thế giới thứ 16, sẽ diễn ra tại Roma vào tháng Mười năm 2023, về đề tài: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Ðức cũng sẽ bàn tiếp về vấn đề làm sáng tỏ và xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng trong Giáo hội. Gần đây các nạn nhân những vụ lạm dụng đã phê bình thủ tục bồi thường những vụ lạm dụng được Giáo hội xác nhận.

Các giám mục cũng sẽ bầu các thành viên, chủ tịch và cố vấn của 14 Ủy ban Giám mục Ðức. Sau cùng, trong Ðại hội, các giám mục cứu xét những đường hướng mới trong việc mục vụ giới trẻ.

(KNA 17-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page