Ðức Thánh cha gặp gỡ Giáo phận Roma

 

Ðức Thánh cha gặp gỡ Giáo phận Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-09-2021) - Sáng hôm 18 tháng 9 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã gặp gỡ 4,000 người, đại diện các thành phần dân Chúa thuộc Giáo phận Roma, nhân dịp sắp bắt đầu tiến trình công nghị dài 2 năm, chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, nhóm vào tháng Mười năm 2023, với chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Lên tiếng sau lời chào mừng của Ðức Hồng y Giám quản Angelo De Donatis, Ðức Thánh cha đã đọc diễn văn dài, trong đó ngài giải thích ý nghĩa từ "Sinodalità", có nghĩa là đồng hành, mà ngài muốn Giáo hội nhắm tới và trở thành, qua Thượng Hội đồng Giám mục thế giới tới đây.

Ðức Thánh cha nói: "Hành trình này được quan niệm như một năng động lắng nghe nhau, ở mọi cấp độ Giáo hội, với sự can dự của toàn thể dân Chúa. Ðây không phải là một sự thu thập các ý kiến, nhưng là lắng nghe Chúa Thánh Linh, như chúng ta thấy trong sách Khải Huyền: "Ai có tai thì hãy nghe, hãy lắng nghe điều mà Chúa Thánh Linh nói với các Giáo đoàn" (2,7).

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng: "Ðề tài công nghị tính, sinodalità hay đồng hành, không phải là một chương trong khảo luận Giáo hội học, và càng không phải là một kiểu thời trang, một khẩu hiệu hay một từ ngữ mới cần sử dụng hoặc lèo lái trong các cuộc gặp gỡ của chúng ta. Không phải vậy! Sinodalità biểu lộ bản chất của Giáo hội, hình thể, kiểu sống và sứ mạng của Giáo hội." Và Ðức Thánh cha dựa vào sách Tông đồ Công vụ, với nhiều giai thoại để chứng tỏ Giáo hội là đồng hành.

Ngài nhấn mạnh rằng: "Trong tiến trình công nghị, giai đoạn giáo phận rất quan trọng, vì thực hiện sự lắng nghe toàn thể các tín hữu đã chịu phép rửa. Họ là chủ thể của cảm thức đức tin, sensus fidei, bất khả ngộ trong việc tin tưởng. Có nhiều đối kháng chống lại việc vượt qua hình ảnh một Giáo hội được phân biệt cứng nhắc giữa các thủ lãnh và những người bề dưới, giữa người giảng dạy và người phải học hỏi, mà quên rằng Thiên Chúa muốn đảo lộn các vị trí: "Ngài lật đổ những người cường quyền khỏi tòa cao, và nâng cao những người hèn mọn" (Lc 1,52). Việc đồng hành khám phá chiều ngang của Giáo hội hơn là chiều dọc. Giáo hội đồng hành tái lập chân trời, từ đó mặt trời của Chúa Kitô mọc lên: dựng lên những đền đài phẩm trật có nghĩa là che phủ mặt trời Chúa Kitô. Các mục tử bước đi với dân, khi thì đi trước, khi thì đi giữa, lúc thì đi sau. Ði trước để hướng dẫn, đi giữa để khuyến khích và không quên mùi của đoàn chiên, đi sau vì dân có "mũi", có khứu giác trong việc tìm ra những con đường mới để đi, hoặc để tìm lại con đường đã lạc mất".

(Rei 18-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page