Ðức Thánh cha không chấp thuận

đơn từ chức của Ðức Tổng giám mục Hamburg

 

Ðức Thánh cha không chấp thuận đơn từ chức của Ðức Tổng giám mục Hamburg.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-09-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã bác đơn từ chức của Ðức cha Stefan Hesse, Tổng giám mục giáo phận Hamburg, bắc Ðức, và yêu cầu Ðức cha tiếp tục nhiệm vụ trong tinh thần hòa giải.

Hôm 15 tháng 9 năm 2021, Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Berlin, đã thông báo quyết định trên đây của Ðức Thánh cha cho Ðức Tổng giám mục Hesse và Hội đồng Giám mục Ðức. Ðức Tổng giám mục Hesse viết thư thông báo cho các tín hữu trong giáo phận và nói rằng: "Sự tạm nghỉ mà Ðức Thánh cha dành tôi nay đã chấm dứt, và giờ đây tôi tiếp tục trách nhiệm theo ý muốn của Ðức Thánh cha, tuy ý thức rằng đây không phải là điều dễ dàng".

Ðức Tổng giám mục Hesse năm nay 55 tuổi, nguyên là Tổng đại diện của Tổng giáo phận Koeln. Ðức Hồng y Maria Rainer Woelki của giáo phận này đã thuê một hãng luật sư điều nghiên về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, từ năm 1975 đến 2018 trong giáo phận này. Trong tư cách là Tổng đại diện hối đó, Ðức cha Hesse bị trách là đã không xử lý đúng đắn các vụ cáo buộc đó. Ngài đã đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh cha hồi tháng Ba năm nay. Ðức Thánh cha không trả lời ngay, và xin Ðức Tổng giám mục Hesse tạm nghỉ ngơi trong khi chờ đợi Tòa Thánh cứu xét, và nay Ðức Thánh cha đi đến quyết định như vừa nói.

Trong thời gian qua, Tòa Thánh cũng đã cử hai giám mục từ Thụy Ðiển và Hòa Lan đến thanh tra Giáo phận Koeln, về việc xử lý những vụ tố cáo lạm dụng, nhưng cho đến nay chưa có kết quả hoặc quyết định nào được Tòa Thánh thông báo.

Tuyên bố sau khi có quyết định của Ðức Thánh cha về trường hợp Ðức Tổng giám mục Stefan Hesse, Ðức cha Georg B#tzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, chào mừng quyết định của Tòa Thánh và nói cho biết ngài hài lòng vì tình trạng bấp bênh của Tổng giáo phận Hamburg được giải quyết.

Trong thời gian trước đây, Ðức Hồng y Reinhard Marx, 67 tuổi, Tổng giám mục Munich, cũng đã đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh cha nhưng ngài không chấp nhận và yêu cầu Ðức Hồng y tiếp tục nhiệm vụ.

(Tổng hợp 15-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page