Phá thai là giết người,

tuy nhiên Giáo hội cần gần gũi chứ không làm chính trị

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô: Phá thai là giết người, tuy nhiên Giáo hội cần gần gũi chứ không làm chính trị.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 16-09-2021) - Trên chuyến bay từ thủ đô Bratislava của Slovakia trở về Roma vào trưa ngày 15 tháng 9 năm 2021, trả lời câu hỏi phỏng vấn liên quan đến việc phá thai và vấn đề rước lễ của những người ủng hộ phá thai, Ðức Thánh Cha Phanxicô tái khẳng định rằng phá thai là hành động giết người và lập trường này của Giáo hội không thay đổi. Ðồng thời ngài khuyến khích các linh mục thi hành mục vụ thay vì chính trị khi đối mặt với câu hỏi ai có thể rước lễ.

Theo Ðức Thánh Cha, Giáo hội luôn nghiêm khắc về vấn đề phá thai vì theo khoa học, thai nhi là sự sống con người, và chấp nhận phá thai giống như là chấp nhận giết người hàng ngày.

Trả lời câu hỏi về cuộc tranh luận tại Hoa Kỳ về việc từ chối cho các chính trị gia ủng hộ phá thai được rước lễ, Ðức Thánh Cha nói rằng trong lịch sử Giáo hội, khi các giám mục hành động như chính trị gia hơn là trong tư cách mục tử thì có những vấn đề. Ngài nói: "Mục tử phải làm gì? Hãy là một mục tử, đừng đi quanh lên án... nhưng hãy là một mục tử. Có thể là mục tử của người bị vạ tuyệt thông không? Có. Ngài là mục tử và phải là một mục tử theo cách của Thiên Chúa. Và cách của Thiên Chúa là gần gũi, cảm thông và dịu dàng".

Ðức Thánh Cha nói rằng ngài không muốn nói cụ thể về trường hợp ở Hoa Kỳ vì ngài không biết rõ chi tiết. Ngài chỉ đưa ra nguyên tắc: "Hãy là một mục tử và mục tử biết những gì mình phải làm vào mọi lúc, nhưng với tư cách là một mục tử. Nhưng nếu mục tử đi ra ngoài sứ vụ chăn dắt này của Giáo hội, ngay lập tức ngài trở thành một chính trị gia".

Ðức Thánh Cha cho biết ngài chưa bao giờ từ chối cho ai rước lễ. Nói về những người ly dị tái hôn, ngài nói rằng một vạ tuyệt thông là đủ rồi, đừng ra thêm vạ tuyệt thông nữa. Ngài nói: "Những người tội nghiệp. Họ là con Thiên Chúa, họ tạm thời ở bên ngoài nhưng họ là con Thiên Chúa và họ muốn, họ cần sự gần gũi mục vụ của chúng ta. Các mục tử thi hành mọi việc bởi Thần Khí của Thiên Chúa".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page