Ðức Thánh Cha tiếp kiến các vị điều hành

các hiệp hội tín hữu, phong trào Giáo hội và cộng đoàn mới

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến các vị điều hành các hiệp hội tín hữu, phong trào Giáo hội và cộng đoàn mới.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 16-09-2021) - Sáng thứ Năm 16 tháng 9 năm 2021, trong buổi tiếp kiến các vị điều hành các hiệp hội tín hữu, phong trào Giáo hội và cộng đoàn mới, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng, cần phải có việc chuẩn bị cho tương lai những người điều hành để việc lạm quyền không xảy ra trong các hiệp hội và các hội dòng.

Buổi tiếp kiến nằm trong chương trình gặp gỡ do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức, với chủ đề: Trách nhiệm quản trị trong các tổ chức giáo dân: một sự phục vụ Giáo hội.

Trong bài nói chuyện, sau khi cám ơn các thành viên là những giáo dân đã dấn thân sống và làm chứng cho Tin Mừng, đặc biệt trong thời gian đại dịch, Ðức Thánh Cha mời gọi các hiệp hội tín hữu, các phong trào Giáo hội quốc tế và các cộng đoàn khác, cố gắng sống các đặc sủng mà Chúa Thánh Thần, qua các vị sáng lập, ban cho các thành viên vì lợi ích của Giáo hội và mọi người.

Ðức Thánh Cha nhắc nhở các vị điều hành các hiệp hội ý thức rằng, họ đại diện cho một lực lượng loan báo Tin Mừng, một sự hiện diện ngôn sứ mang lại cho mọi người niềm hy vọng.

Nhắc đến Sắc lệnh Các hiệp hội quốc tế của các tín hữu được ban hành ngày 11 tháng 6 năm 2021, quy định về thời gian và số nhiệm kỳ của các chức vụ quản trị trong các hiệp hội giáo dân quốc tế, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các vị lãnh đạo cần tập trung vào một chủ đề quan trọng không chỉ riêng cho cá nhân hiệp hội nhưng cho toàn thể Giáo hội. Ðiều này để tránh gây ra việc lạm quyền trong khi điều hành tổ chức. Những ai đứng đầu các hiệp hội phải ý thức rằng việc quản trị có mục đích duy nhất là để phục vụ.

Ðức Thánh Cha nói rằng, theo kinh nghiệm thực tế, việc luân chuyển các chức vụ trong việc quản trị là điều mang lại ích lợi và cần thiết. Ðiều này cũng đúng, trong bối cảnh đời sống thánh hiến. Nếu không có việc chuẩn bị cho tương lai những người điều hành thì việc lạm quyền sẽ len lỏi vào các hiệp hội và các hội dòng.

Ðức Thánh Cha còn nói đến một trở ngại khác đối với việc phục vụ trong Giáo hội, đó là sự bất trung. Ngài nói: "Chúng ta trở nên bất trung khi chúng ta phục vụ Chúa nhưng đồng thời phục vụ những việc khác không phải của Chúa, đó là phục vụ cái tôi của mình, và chúng ta cúi đầu chịu khuất phục trước mong muốn xuất hiện, được công nhận, được đề cao# Không được quên rằng sự phục vụ đích thực là nhưng không và vô điều kiện, không tính toán không đòi hỏi".

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta rơi vào cái bẫy của sự bất trung khi chúng ta làm cho mọi người biết rằng chỉ mình chúng ta có thể giải thích các đặc sủng, là những người thừa kế duy nhất của hiệp hội. Ðức Thánh Cha khẳng định: "Không ai là chủ các hồng ân đã lãnh nhận vì lợi ích của Giáo hội, không ai được bóp nghẹt ân sủng. Trái lại, theo vị trí được Chúa đặt để, mỗi người được mời gọi làm cho ân ban được lớn lên và sinh hoa trái, trong niềm xác tín rằng chính Chúa là Ðấng làm nên mọi sự". (CSR_6260_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page