Các giám mục miền nam Phi châu

tố giác nạn ăn cắp tiền chống Covid-19

 

Các giám mục miền nam Phi châu tố giác nạn ăn cắp tiền chống Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Pretoria (RVA News 15-09-2021) - Liên Hội đồng Giám mục chín nước miền Nam Phi châu, gọi tắt là Imbisa, tố giác nạn tham nhũng và biển thủ tiền lẽ ra được dùng để chống đại dịch Covid-19, đồng thời kêu gọi mọi giới hữu trách liên đới với những thành phần yếu thế và nghèo khổ nhất trong xã hội, cũng như bài trừ nạn bạo lực.

Trong tuyên ngôn công bố hôm 10 tháng 9 năm 2021 vừa qua tại Pretoria, Ban Thường vụ Liên Hội đồng Giám mục miền Nam Phi viết: "Chúng tôi đã chứng kiến những vụ tham nhũng có liên quan tới sự biển thủ các ngân khoản cần được dùng để chống nạn đại dịch. Nhiều người trẻ đang phải chờ đợi ngoài lề và không thực sự tham gia vào nền kinh tế, họ mau lẹ mất niềm hy vọng và nghĩ rằng tình thế sẽ không bao giờ thay đổi. Trong thực tế, một số quốc gia chúng ta phải phải chứng kiến những cảnh bạo lực, và nạn ăn cướp rộng lớn. Kết quả sau cùng của tình trạng này là nạn di cư của dân chúng. Các nước và các cộng đoàn tiếp cư, vốn đã thiếu tài nguyên để lo cho dân trong nước liên hệ, nay càng khó có thể đáp ứng trách nhiệm tiếp đón và săn sóc những người di cư từ nước khác. Tình trạng này tạo nên căng thẳng giữa dân địa phương và những người mới đến".

Tuy ở giữa những căng thẳng ấy, các giám mục chín nước thuộc tổ chức Imbisa là Mozambique, Namibia, São Tomé và Principe, Nam Phi, Angola, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini và Botswana, khuyến khích thực thi tình liên đới, nhất là với những thành phần yếu thế nhất trong xã hội như những người di dân và tị nạn, hoặc những người tản cư khác.

Các giám mục cũng kêu gọi đẩy mạnh việc huấn luyện và giáo dục ở mọi cấp độ trong Giáo hội, để thăng tiến công ích. Việc huấn luyện này cần dành đặc biệt cho những người muốn đảm nhận chức vụ chính trị. Các giám mục Imbisa khẳng định rằng: "Chính trị thường bị coi là xấu, nhưng nó vẫn là một ơn gọi cao thượng, và là một trong những hình thức cao nhất của đức bác ái khi nó tìm cách phục vụ công ích".

(CNA 14-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page