Công bố thư Ðức Hồng y Koch

trả lời hai Rabbi Do thái

 

Công bố thư Ðức Hồng y Koch trả lời hai Rabbi Do thái.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-09-2021) - Hôm 10 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do thái giáo, do Ðức Hồng y Kurt Koch làm Chủ tịch, đã công bố nguyên văn hai thư của Ðức Hồng y trả lời cho hai Rabbi Do thái. Hai vị này cho rằng Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã hạ giá Torah, là bộ thánh luật mà các tín hữu Do thái vẫn tuân giữ.

Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Rabbi Rasson Arusi, Chủ tịch Ủy ban đối thoại với Tòa Thánh, thuộc tòa Rabbi trưởng của Do thái giáo ở Israel, đã gửi thư cho Ðức Hồng y Kurt Koch để bày tỏ quan tâm về các bài giáo lý của Ðức Thánh cha liên quan tới Lề Luật, gọi là sách Torah, hay là Ngũ Thư, trong Bộ Kinh thánh Cựu ước. Theo Rabbi, những lời chú giải của Ðức Giáo hoàng gợi ý cho người ta hiểu Lề Luật Do thái là "lỗi thời và không mang lại sự sống". Theo các Rabbi, "đó là một giáo huấn khinh rẻ đối với người Do thái và Do thái giáo, điều mà chúng tôi nghĩ Giáo hội đã hoàn toàn từ bỏ thái độ này".

Cả Rabbi David Fox Sandmel, Giám đốc về liên tôn thuộc Liên minh chống mạ lị ở Mỹ, cũng viết thư tương tự cho Ðức Hồng y Koch để phản đối.

Trong thư đề ngày 03 tháng 9 năm 2021 gửi hai vị Rabbi, Ðức Hồng y Koch cho biết đã tham khảo ý kiến Ðức Giáo hoàng Phanxicô và ngài yêu cầu Ðức Hồng y trả lời thư của hai vị Rabbi. Ðức Hồng y viết:

"Trong bài huấn giáo của Ðức Thánh cha, Torah không hề bị hạ giá, như Ðức Thánh cha đã quả quyết Phaolô không chống lại luật Môisê, Phaolô đã tuân giữ Luật này, nhấn mạnh nguồn gốc Luật đến từ Chúa và nhìn nhận vai trò của Luật trong lịch sử cứu độ. Câu nói "Luật không ban sự sống, không mang lại sự viên mãn Lời Hứa" không thể bị lấy ra khỏi văn mạch, nhưng phải được cứu xét trong khuôn khổ chung thần học của Phaolô. Xác tín sâu xa của Kitô giáo là: Chúa Giêsu Kitô là con đường cứu độ mới. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Torah bị hạ giá hoặc không còn được nhìn nhận là "con đường cứu độ đối với người Do thái".

Trong bài giáo lý [tại buổi tiếp kiến chung], Ðức Thánh cha không hề đề cập đến Do thái giáo hiện đại; bài huấn giáo của ngài là một suy tư về thần học của Phaolô trong bối cảnh lịch sử thời ấy. Sự kiện Torah là cốt yếu đối với Do thái giáo hiện đại không hề bị đặt lại vấn đề".

Ðức Hồng y Koch viết thêm rằng: "Với ý thức về những khẳng định tích cực liên tục được Ðức Giáo hoàng Phanxicô đưa ra về Do thái giáo, ta không thể nào cho rằng ngài đang trở về với điều gọi là "đạo lý về sự coi rẻ... Ðức Giáo hoàng Phanxicô hoàn toàn tôn trọng các nền tảng của Do thái giáo và luôn tìm cách đào sâu mối liên hệ giữa hai truyền thống tín ngưỡng...".

(Rei 10-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page