Ðức Hồng Y Koch chính thức trả lời

các khiếu nại của lãnh đạo Do Thái

về bài giáo lý của Ðức Thánh Cha

 

Ðức Hồng Y Koch chính thức trả lời các khiếu nại của lãnh đạo Do Thái về bài giáo lý của Ðức Thánh Cha.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 11-09-2021) - Ngày 10 tháng 9 năm 2021 Vatican đã công bố thư của Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, đề ngày 3 tháng 9 năm 2021, gửi đến hai vị lãnh đạo Do Thái, để trả lời về những khiếu nại của họ liên quan đến bài giáo lý của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 11 tháng 8 năm 2021, nói đến Luật Mô-sê.

Theo sự hướng dẫn của Ðức Thánh Cha, Ðức Hồng y Koch đã viết thư trả lời cho thư của Rabbi Rasson Arussi, Chủ tịch Ủy ban Rabbi trưởng của Israel về Ðối thoại với Tòa thánh, đề ngày 12 tháng 8 năm 2021; và thư của Rabbi David Fox Sandmel, Chủ tịch Ủy ban Do Thái Quốc tế về các vấn đề liên tôn ở New York, đề ngày 24 tháng 8 năm 2021. Trong thư của mình cả hai vị đều bày tỏ lo ngại về bài giáo lý Ðức Thánh Cha giải thích về thư thánh Phao-lô gửi các tín hữu Galát (Gl 3, 10.21-22). Thánh Phao-lô đề cập đến một cuộc tranh cãi trong cộng đồng Kitô hữu tiên khởi về việc các Kitô hữu phải tuân giữ luật Do Thái chặt chẽ như thế nào.

Trong bài giáo lý, Ðức Thánh Cha nói rằng Lề Luật không được bao gồm trong lời hứa với tổ phụ Áp-ra-ham. Nhưng ngài lưu ý: "Tuy nhiên, khi nói điều này, chúng ta không nên nghĩ rằng thánh Phao-lô đã chống lại Luật Mô-sê. Ngài đã giữ Luật. Nhiều lần trong các thư của mình, ngài bảo vệ nguồn gốc thánh thiêng của nó và nói rằng nó có một vai trò được xác định rõ ràng trong lịch sử cứu độ". "Tuy nhiên, Lề Luật không mang lại sự sống, nó không hoàn thành các lời hứa bởi vì nó không có khả năng thực hiện được".

Theo hãng tin Reuters, hai vị Rabbi nêu trên lo ngại rằng những bình luận của Ðức Thánh Cha có ý nói rằng luật Do Thái đã lỗi thời.

Ðức Thánh Cha không xem nhẹ Luật Mô-sê

Trong thư, Ðức Hồng y Koch giải thích rằng trong bài giáo lý của Ðức Thánh Cha, "Lề luật không bị xem nhẹ" vì Ðức Thánh Cha khẳng định chắc chắn rằng thánh Phao-lô không chống lại Luật Mô-sê. Thật vậy, "thánh Phao-lô tuân giữ Luật này, nhấn mạnh đến nguồn gốc thiêng liêng của nó, và gán cho nó một vai trò trong lịch sử cứu độ." Ðức Hồng y nói, theo quan điểm này, cụm từ "Lề Luật không ban sự sống, không hoàn thành lời hứa" không nên được tách ra khỏi ngữ cảnh của nó, nhưng phải được "xem xét trong khuôn khổ tổng thể của thần học của thánh Phao-lô".

Ðức Hồng y lưu ý rằng trong bài giáo lý Ðức Thánh Cha "không đề cập đến Do Thái giáo hiện đại", đúng hơn, "bài giáo lý là một suy tư về thần học của thánh Phao-lô trong bối cảnh lịch sử của một thời đại nhất định". Vì vậy, "vấn đề Lề Luật là quan trọng đối với Do Thái giáo hiện đại không hề bị đặt câu hỏi".

Khác biệt giáo lý không ngăn cản sự cộng tác hòa bình

Nhắc lại những khẳng định tích cực mà Ðức Thánh Cha Phanxicô liên tục nói về Do Thái giáo, Ðức Hồng y đi đến khẳng định rằng, theo bất kỳ cách nào, không thể cho rằng Ðức Thánh Cha đang quay trở lại với cái gọi là "thái độ khinh rẻ", coi thường luật Do Thái. Ðức Hồng y Koch nói, đúng hơn, Ðức Thánh Cha "hoàn toàn tôn trọng nền tảng của Do Thái giáo và luôn tìm cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai truyền thống đức tin"; và Ðức Thánh Cha đồng ý rằng "sự khác biệt về giáo lý không và không thể cản trở sự cộng tác hòa bình của chúng ta để cải thiện thế giới chung của chúng ta và cuộc sống của con cái ông Nô-ê".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page