Ðức Thánh Cha cảm ơn chứng tá hiệp thông

và vui tươi của các gia đình Ý

 

Ðức Thánh Cha cảm ơn chứng tá hiệp thông và vui tươi của các gia đình Ý.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 11-09-2021) - Trong sứ điệp gửi những người tham dự Ngày Hành hương toàn quốc của các gia đình vì gia đình, của Ý, Ðức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn chứng tá hiệp thông và vui tươi của các gia đình, vì qua đó, họ đồng thanh làm chứng rằng "gia đình đang sống". Ngài mời gọi họ cầu nguyện cho cuộc Gặp gỡ các Gia đình Công giáo Thế giới lần thứ X, sẽ diễn ra tại Roma từ 22 đến 26 tháng 6 năm 2022.

Ngày 11 tháng 9 năm 2021, các gia đình Ý hành hương đến 20 đền thánh Ðức Mẹ trên cả nước. Các cuộc hành hương được tổ chức bởi Uỷ ban gia đình của Hội đồng giám mục Ý, phong trào Canh tân trong Thánh Linh và Diễn đàn các gia đình, như là bước chuẩn bị tiến gần đến cuộc Gặp gỡ các Gia đình Công giáo Thế giới năm 2022 tại Roma.

Niềm vui yêu thương

Ngỏ lời với những người hành hương, Ðức Thánh Cha nhận định rằng "trong cầu nguyện, hàng ngàn gia đình bày tỏ gương mặt bừng sáng của niềm tin vào Chúa Kitô, trong thời gian bị dày vò bởi nhiều khó khăn, đau khổ và sự nghèo khổ mới". Ngài khen ngợi nỗ lực của họ ra đi gặp gỡ nhiều người để là một dấu chỉ sống động của Niềm vui yêu thương, là điều xuất phát từ Tin Mừng của gia đình.

Niềm vui trong hiệp thông

Chủ đề của ngày hành hương là: "Trong sự hiệp thông# niềm vui!". Ðức Thánh Cha nói rằng chủ đề này "diễn tả rõ ràng một chọn lựa nền tảng: không tìm kiếm niềm vui 'của chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân', là thứ 'chỉ làm cho tâm hồn nặng nề', nhưng 'là niềm vui trong hiệp thông, mà chúng ta chia sẻ và tham gia.'"

Mở lòng với sự sống

Ðức Thánh Cha khẳng định rằng gia đình sống động, "nếu chúng ta hiệp nhất trong cầu nguyện. Gia đình mạnh mẽ, nếu nó tái khám phá Lời Thiên Chúa và giá trị quan phòng của tất cả lời hứa của Người. Gia đình quảng đại và kiến tạo lịch sử nếu tiếp tục mở lòng với sự sống, nếu không phân biệt đối xử và phục vụ những người yếu đuối và khốn khó nhất, nếu không ngừng trao cho thế giới bánh của lòng bác ái và rượu của tình huynh đệ".

Chuẩn bị cho cuộc Gặp gỡ các Gia đình Công giáo Thế giới lần thứ X

Và Ðức Thánh Cha khuyến khích các gia đình cùng đồng hành trên con đường này và như thế là cộng tác vào việc chuẩn bị, đặc biệt là bằng cầu nguyện, cho cuộc Gặp gỡ các Gia đình Công giáo Thế giới lần thứ X, sẽ diễn ra tại Roma từ 22-26/6 năm tới (2022), và đồng thời tại các cộng đoàn giáo phận trên khắp thế giới.

Cuối cùng Ðức Thánh Cha mời các tín hữu cầu nguyện bằng kinh nguyện chính thức của cuộc Gặp gỡ các Gia đình Công giáo Thế giới lần thứ X.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page