Các Hội Giáo hoàng truyền giáo Thụy Sĩ

chọn Việt Nam làm nước chủ đề

 

Các Hội Giáo hoàng truyền giáo Thụy Sĩ chọn Việt Nam làm nước chủ đề.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bern (RVA News 10-09-2021) - Các Hội Giáo hoàng truyền giáo ở Thụy Sĩ, gọi tắt là Missio, đã chọn Giáo hội Công giáo Việt Nam làm tiêu biểu trong tháng Truyền giáo, cử hành vào tháng Mười năm 2021, với chủ đề: "Chúng tôi không thể im lặng!"

Chủ đề này trích từ câu trả lời của thánh Phêrô và Gioan trước Ðại hội đồng Công tọa của Do thái yêu cầu hai vị ngưng nói về Chúa Giêsu.

Hội Missio Thụy Sĩ nêu bật câu trả lời này với kinh nghiệm của Giáo hội Công giáo Việt Nam sống trong hoàn cảnh khó khăn, và đặt câu hỏi: "Còn chúng ta [tại Thụy Sĩ] thì sao? Chúng ta có thể giữ im lặng về những gì liên hệ tới chúng ta và nuôi dưỡng đức tin của chúng ta sao?".

Ðể linh hoạt tháng Truyền giáo, tháng Mười năm 2021, Hội Missio cống hiến những chứng từ và những đề nghị linh hoạt liên quan đến Việt Nam. Cao điểm trong tháng này sẽ là ngày 24 tháng 10, Ngày Thế giới Truyền giáo.

Ðức Thánh cha Phanxicô cũng đã công bố sứ điệp nhân ngày này, với chủ đề là: "Chúng tôi không thể im lặng về những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe", Tông đồ Công vụ, đoạn 4 câu 20.

(Cath.ch 6-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page