Ðức Thánh cha tiếp

Tổng tu nghị dòng thánh Claret

 

Ðức Thánh cha tiếp Tổng tu nghị dòng thánh Claret.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-09-2021) - Sáng hôm 09 tháng 9 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến 100 tham dự viên Tổng tu nghị thứ 26 của dòng thánh Claret. Ngài kêu gọi các tu sĩ của dòng đào sâu đời sống nội tâm với Chúa trong chiêm niệm, dấn thân không sợ hãi và nhạy cảm đối với cuộc sống của con người.

Dòng thánh Claret có tên chính thức là dòng "Thừa sai nam tử Khiết Tâm Ðức Mẹ" (CMF) hiện có gần 3,000 tu sĩ hoạt động tại 69 nước trên thế giới. Tổng tu nghị của dòng tiến hành tại Ariccia gần Roma, từ ngày 15 tháng 8 đến 12 tháng 9 năm 2021, với chủ đề: "Bám rễ sâu và táo bạo. Ăn rễ sâu trong Chúa Giêsu. Trong số 100 tham dự viên, có 78 vị là đại biểu. Tổng tu nghị đã tái cử cha Matheu Vattamattam, 62 tuổi (1959) người Ấn Ðộ, trong chức vụ Bề trên Tổng quyền của dòng.

Ngỏ lời trong cuộc tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng: "Anh em là những thừa sai. Nếu muốn cho sứ mạng của mình được thực sự phong phú thì không thể tách rời sứ mạng truyền giáo ra khỏi sự chiêm niệm và sống thân mật với Chúa. Nếu muốn là chứng nhân thì không thể ngưng thờ lạy Chúa. Chứng nhân và là người thờ lạy Chúa là hai từ ta thấy nơi trọng tâm Tin mừng: "Chúa kêu gọi họ để họ ở với Ngài và sai họ đi rao giảng" (Mc 3.14).

Ðức Thánh cha cũng nhắn nhủ các tu sĩ dòng thánh Claret đừng để cho mình bị hăm dọa vì điều gì. "Ðừng sợ những yếu đuối của mình! Ðừng chiều theo lối sống trần tục khiến cho Tin mừng, Chúa Giêsu, không còn là tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc sống và những chọn lựa truyền giáo của mình. Ta không thể sống theo tinh thần thế tục mà lại tự hào là phục vụ Chúa. Hãy hướng cuộc sống của mình theo các giá trị của Tin mừng. Không bao giờ lạm dụng Tin mừng như một ý thức hệ, nhưng như một chỉ nam, để cho mình hoàn toàn được hướng dẫn theo đường hướng của Tin mừng".

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến gương của thánh Antonio Claret, vị sáng lập dòng, không bao giờ có thái độ như khách bàng quan trước thực tại. Ngài nói: "Anh em hãy can dự vào thực tại, để biến đổi các thực tại tội lỗi mà anh em gặp trên đường. Ðừng thụ động trước thảm trạng mà nhiều người thời nay đang trải qua, nhưng hãy chiến đấu cho nhân phẩm và sự tôn trọng các quyền căn bản của con người. Anh em hãy để cho Lời Chúa và các dấu chỉ thời đại đánh động và dưới ánh sáng Lời Chúa, hãy đọc lại các dấu chỉ ấy, lịch sử, đoàn sủng của mình, và nhớ rằng đời sống thánh hiến cũng như nước, nếu không chảy thì sẽ thành nước tù hư thối".

(Rei 9-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page