Phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận

việc truyền chức giám mục tại Trung Quốc

 

Phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận việc truyền chức giám mục tại Trung Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-09-2021) - Hôm 08 tháng 9 năm 2021, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni đã trả lời câu hỏi của các ký giả và nói:

"Tôi có thể xác nhận rằng hôm nay, 08 tháng Chín năm 2021, tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã có cuộc truyền chức giám mục cho cha Phanxicô Thôi Khánh Kỳ (Cui Qingqi), dòng Phanxicô, được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hán Khẩu - Vũ Hán, ngày 23 tháng 6 năm nay, 2021. Ðây là giám mục Trung Quốc thứ 6 được bổ nhiệm và truyền chức trong khuôn khổ hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc".

Thông thường chính Phòng báo chí Tòa Thánh công bố việc Ðức Thánh cha bổ nhiệm giám mục, nhưng Trung Quốc là trường hợp "khác thường": Phòng báo chí Tòa Thánh chỉ trả lời thắc mắc của báo chí và xác nhận việc truyền chức giám mục đã xảy ra.

Trong bản tin truyền đi cùng ngày 08 tháng 9 năm 2021, hãng tin Asia News cho biết Ðức cha Thôi Khánh Kỳ năm nay 57 tuổi (1964), đã được bầu lên ngày 27 tháng 9 năm 2020, từ 9 năm nay (12-2012) ngài là Giám quản giáo phận Vũ Hán.

Lễ truyền chức giám mục cho Ðức cha Thôi do Ðức cha Mã Anh Lâm (Ma Yinglin), Giám mục giáo phận Côn Minh (Kunming), tỉnh Vân Nam, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, chủ phong. Hai giám mục phụ phong là Ðức cha Thẩm Bân (Shen Bin), Giám mục giáo phận Hải Môn thuộc đảo Hải Nam, Phó Chủ tịch hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, và Ðức cha Lý Sơn (Li Shan), Giám mục giáo phận Bắc Kinh, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Ðồng tế trong thánh lễ cũng có hai giám mục khác.

Vì đại dịch nên số người tham dự thánh lễ truyền chức bị hạn chế.

(Asia News, Rei 8-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page