Sáu nữ tu cùng tu viện tại Brazil

chết trong vòng một tuần

 

Sáu nữ tu cùng tu viện tại Brazil chết trong vòng một tuần.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Curitiba (RVA News 09-09-2021) - Sáu nữ tu thuộc tu viện dòng Phan Sinh Thánh Gia Mẹ Maria ở thành phố Curitiba bên Brazil đã chết trong vòng không đầy một tuần lễ, trong đó có 5 chị chết vì Covid-19.

Các nữ tu khác trong tu viện cũng bị bệnh và vài chị được đưa vào khu điều trị khẩn trương trong nhà thương. Nữ tu Madalena Ryndack thuộc tu viện ở Curitiba cho biết "nhờ lời cầu nguyện của nhiều thân hữu tình trạng đang dần dần trở lại bình thường".

Tòa Tổng giám mục giáo phận Curitiba đã công bố danh sách các nữ tu tử vong trong khoảng thời gian từ 28 tháng 8 đến 02 tháng 9 năm 2021, theo đó nữ tu cao tuổi nhất là 95 tuổi, các chị còn lại tuổi từ 70 trở lên.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ACI tiếng Bồ Ðào Nha hôm 03 tháng 9 năm 2021, chị Madalena nói rằng các nữ tu không biết làm sao Coronavirus lẻn vào tu viện, khiến tình trạng trở nên không thể kiểm soát nổi. Các nữ tu cao tuổi bị tử vong vốn là những người khỏe mạnh bình thường, trước khi bị nhiễm virus. "Trong những ngày thử thách này, các nữ tu cảm thấy mạnh mẽ sự hiệp nhất của dòng. Nhiều nữ tu đến để giúp đỡ, hoặc gửi các món ăn làm sẵn cho tu viện. Những sự kiện này giúp chúng tôi càng tin tưởng nơi đời sống thánh hiến và tin rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng tôi."

(Aci 7-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page