Các giám mục Pháp về Roma thăm Tòa Thánh

 

Các giám mục Pháp về Roma thăm Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 08-09-2021) - Từ ngày 06 tháng 9 năm 2021, các giám mục Pháp đã mở lại chương trình về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời gặp Ðức Thánh cha và làm việc với các cơ quan Tòa Thánh, theo qui định của Giáo luật.

Cuộc viếng thăm này, quen gọi là Ad Limina, bị tạm ngưng từ tháng Ba năm 2020, vì đại dịch Covid-19. Chương trình viếng thăm của các giám mục Pháp tiến hành cho đến ngày 02 tháng 10 năm 2021, và được chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất đang tiến hành cho tới ngày 11 tháng 9 năm 2021 và gồm 26 giám mục thuộc các giáo phận miền nam Pháp, với ba giáo tỉnh Marseilles, Montpellier và Toulouse. Các vị sẽ gặp Ðức Thánh cha vào ngày thứ Sáu, 10 tháng 9 năm 2021.

Nhóm thứ hai từ ngày 20 đến 25 tháng 9 năm 2021, gồm giáo tỉnh Paris, Clermont-Ferrand và Lyon, cùng với giám mục giáo hạt quân đội. Nhóm cuối cùng từ 27 tháng 9 đến 02 tháng 10 năm 2021, gồm các giám mục thuộc các giáo tỉnh miền đông bắc, trong đó có giáo phận Strasbourg.

Trong thời gian qua, các giám mục Pháp đã gửi về Tòa Thánh tường trình liên quan đến tình hình giáo phận thuộc quyền.

(Aleteia 5-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page