Ðức Thánh cha sẽ gặp gặp đại diện

giáo phận Roma ngày 18 tháng 9 năm 2021

 

Ðức Thánh cha sẽ gặp gặp đại diện giáo phận Roma ngày 18 tháng 9 năm 2021.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-09-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ gặp đại diện các thành phần Dân Chúa của giáo phận Roma, vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021, tại Ðại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican.

Ðức Hồng y Giám quản Angelo De Donatis đã gửi thông báo cho giáo phận và viết thêm rằng: "Tôi xác tín năm nay sẽ là một khúc quanh, một cơ hội đặc biệt để tăng trưởng cho tất cả chúng ta, cho toàn thể giáo phận. Kinh nghiệm đã trải qua ở Fatima, trong cuộc hành hương mới đây của giáo phận, như một dấu ấn khẳng định nhận thức ấy. Tôi tóm gọn tư tưởng của tôi trong 3 từ, như 3 nét vẽ lớn, vạch trên chân trời của năm mà chúng ta chuẩn bị bắt đầu, đó là Công nghị, Lắng nghe và Kerygma, loan báo Tin mừng cứu độ của Chúa. Trong tư cách là Giáo hội tại Roma, chúng ta cần lắng nghe tiếng kêu của thành phố, lợi dụng sự giảm bớt những hoạt động để mở rộng tai lắng nghe về cuộc sống của người khác, với một thái độ tích cực, đón tiếp và thân hữu".

(Acistampa 3-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page