Ðức Thánh cha tiếp kiến tổ chức

"Các vị lãnh đạo vì hòa bình"

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến tổ chức "Các vị lãnh đạo vì hòa bình".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-09-2021) - Sáng ngày 04 tháng 9 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến 16 thành viên của Tổ chức "Các vị lãnh đạo vì hòa bình" (Leaders pour la paix) và ngài kêu gọi rút ra những điều tích cực từ những cuộc khủng hoảng hiện nay, và góp phần vào việc xây dựng hòa bình trên hai bình diện: văn hóa và các tổ chức công quyền.

Tổ chức "Các vị lãnh đạo vì hòa bình" do ông Jean-Pierre Raffarin, cựu Thủ tướng Pháp (2002-2005) thành lập. Phương pháp hoạt động của tổ chức này là góp phần xây dựng hòa bình bằng cách báo động cho dư luận và chính quyền về những hiểm họa đe dọa hòa bình.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhắc đến thời điểm hiện nay có nhiều khủng hoảng, và đại dịch càng góp phần gia tăng những cơ cực của dân chúng, nhất là cuộc sống của những người nghèo nhất. Ngài nói:

"Ðứng trước nhiều cuộc khủng hoảng về chính trị và môi trường đang gia tăng, như nạn đói, võ trang hạt nhân, v.v. sự dấn thân của chúng ta cho hòa bình không bao giờ cần thiết và khẩn cấp như ngày nay. Thách đố ở đây là giúp các chính quyền và công dân đương đầu với các cuộc khủng hoảng này như một cơ may. Ví dụ, một số tình trạng khủng hoảng về môi trường, - rất tiếc trở nên trầm trọng hơn vì đại dịch - có thể và phải kích thích thái độ trách nhiệm hơn nữa, trước tiên từ phía các vị lãnh đạo cấp cao nhất, rồi tới các cấp dưới. Thực tế chúng ta thấy nhiều khi từ hạ tầng được nêu lên những yêu cầu và đề nghị đối phó.

Ðức Thánh cha cũng nhận xét đại dịch cũng gây khủng hoảng cho cách hành động chính trị, nhưng cả tình trạng này cũng có thể là cơ may để thăng tiến một nền chính trị tốt đẹp hơn, nếu không thì cộng đồng thế giới không thể phát triển, để có khả năng thực thi tình huynh đệ đi từ phía các dân nước. Nền chính trị trong viễn tượng này được thực hiện, vừa như một kiến trúc và như một ngành thủ công kiến tạo hòa bình (Ft 228-235): Ðể xây dựng hòa bình cần cả hai điều: kiến trúc, trong đó có sự can thiệp của các tổ chức khác nhau trong xã hội, và "thủ công" nghĩa là phải có sự can dự của tất cả mọi người, cả những lãnh vực nhiều khi bị gạt bỏ và trở nên vô hình".

(Rei 4-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page