Ðức Hồng Y Turkson được tuyên dương

vì sự dấn thân cho công bằng,

hòa bình và liên đới toàn cầu

 

Ðức Hồng Y Turkson được tuyên dương vì sự dấn thân cho công bằng, hòa bình và liên đới toàn cầu.

Hồng Thủy

Accra (Vatican News 4-09-2021) - Hôm 26 tháng 8 năm 2021, tại thủ đô Accra của Ghana, tổ chức Millennium Excellence Foundation đã trao một giải thưởng đặc biệt cho Ðức Hồng y Peter Turkson, người Ghana, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, vì sự dấn thân đặc biệt và không ngừng đối với các vấn đề cơ bản như bảo vệ công lý và hòa bình, giải quyết bất bình đẳng kinh tế và thúc đẩy liên đới toàn cầu.

Millennium Excellence Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1998 bởi doanh nhân kiêm kiến trúc sư chuyên nghiệp Ashim Morton, người đã sống vài năm ở Hoa Kỳ và sau đó trở về Ghana để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Chứng kiến những điều tiêu cực và sự quản trị yếu kém không chỉ ở Ghana mà trên khắp lục địa châu Phi, ông Morton đã quyết định kể về các doanh nghiệp thành công và đề cao những cá nhân hoạt động cách vô vị lợi, mang lại những thay đổi tích cực tại Ghana và trên toàn châu Phi. Giải thưởng Millennium Excellence được trao 5 năm một lần cho các tổ chức hoặc cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của quốc gia.

Tự do và công bằng

Phát biểu trong dịp này Ðức Hồng y Turkson bắt đầu bằng hai từ quan trọng mà không phải ngẫu nhiên lại có trong châm ngôn quốc gia của Ghana, đó là tự do và công bằng. Ðức Hồng y nói: "Ðể hiểu rõ những khái niệm này, đất nước phải đảm bảo việc thăng tiến phẩm giá con người cho tất cả công dân của mình". Ngài giải thích, tự do "cho phép mọi người sống một cuộc sống có phẩm giá, trong khi công bằng mời gọi mọi người sống cách ý thức rằng chúng ta là những sinh vật có liên hệ với nhau". Do đó, theo ngài, nhu cầu của người khác phải được "tôn trọng, vì điều này làm cho một người trở nên công bằng".

Ích lợi của quốc gia

Ðồng thời, Ðức Hồng y kêu gọi người dân Ghana đừng quên công ích của đất nước. Ngài nói rằng hình thức công bằng cao nhất chính là xem xét thăng tiến tự do để ủng hộ người khác, tôn trọng đầy đủ các nhu cầu của họ. Cuối cùng, ngài kêu gọi mọi người tránh những tai họa như tham nhũng và gian lận, để mang lại công bằng cho nhau. (CSR_5923_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page