Hội đồng Giám mục Ðức

nhóm Ðại hội mùa thu

 

Hội đồng Giám mục Ðức nhóm Ðại hội mùa thu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fulda (RVA News 04-09-2021) - Từ ngày 20 đến 23 tháng 9 năm 2021, Hội đồng Giám mục Ðức sẽ nhóm khóa họp mùa thu, tại thành phố Fulda với sự tham dự của 68 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc và dưới quyền chủ tọa của Ðức cha Chủ tịch Georg Baetzing.

Một trong những đề tài chính là "Con đường Công nghị", với mục đích cải tổ Giáo hội, đang tiến hành từ gần hai năm nay, và sẽ nhóm khóa họp toàn thể thứ hai, từ ngày 30 tháng 9 đến 02 tháng 10 năm 2021 tại thành phố Frankfurt-am-Main.

Ðề tài thứ hai là vấn đề làm sáng tỏ những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong quá khứ, để tránh tái diễn trong tương lai.

Các giám mục sẽ tiến hành việc bầu các vị chủ tịch và các thành viên của 14 ủy ban giám mục, soạn thảo tập Những đường hướng mục vụ giới trẻ được cập nhật. Ðức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức, sẽ khai mạc khóa họp, và có hai khách mời đặc biệt là Ðức cha Didier Berthet, Giám mục giáo phận Saint-Dié bên Pháp và Ðức cha Stanislaw Budzik, Tổng giám mục giáo phận Lublin bên Ba Lan.

(Vatican News 3-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page