Giám đốc Ðền thánh Lộ Ðức

xin hỗ trợ mục vụ

 

Giám đốc Ðền thánh Lộ Ðức xin hỗ trợ mục vụ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 04-09-2021) - Ðức ông Olivier Ribadeau Dumas, Giám đốc Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức, bên Pháp xin các tín hữu hỗ trợ các hoạt động mục vụ tại Ðền thánh này.

Trong thư công bố trên trang mạng của Ðền thánh, Ðức ông Dumas viết: "Tại Ðền thánh, chúng tôi không nề quản cố gắng để nhiều người hơn có thể cảm nghiệm ơn thánh đặc biệt tại Lộ Ðức". Công tác này hiện do 240 nhân viên và hàng ngàn người thiện nguyện thi hành và có nhiều dịch vụ cần phải thực hiện. Phần lớn tài chánh của Ðền thánh đến từ các tín hữu hành hương, nhưng năm nay Lộ Ðức chỉ có 20% các cuộc hành hương theo đoàn đến đây. Vì thế, số tiền do các tín hữu dâng cúng và giúp đỡ giảm sút, và số thu từ nhà trọ rất thấp.

Vì thế, Ðức ông Ribadeau Dumas xin các tín hữu hỗ trợ. Kết toán chi thu trong 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy có một vài tia hy vọng để tránh sự thâm thủng, nhưng Ðức ông Giám đốc vẫn kêu gọi lòng quảng đại của các tín hữu và nói rằng: "Toàn thể Ðền thánh Lộ Ðức được hình thành với sự đón tiếp vô điều kiện: dĩ nhiên là Hang Ðá Ðức Mẹ, nhưng cả việc đón tiếp các bệnh nhân, các cơ cấu hạ tầng cho người trẻ, Ðàng Thánh Giá, hai Vương cung thánh đường, quảng trường, các nhà nguyện ánh sáng. Tất cả ngân khoản dâng cúng chúng tôi nhận được là để phục vụ sứ mạng đón tiếp và phổ biến sứ điệp của Ðức Mẹ. Anh chị em biết rằng tại đây những người bé nhỏ, mong manh nhất, các bệnh nhân ở hàng đầu và tình huynh đệ được sống thực hằng ngày do các nhân viên y tế, là một dấu chỉ đối với Giáo hội và xã hội chúng ta".

Thư của Ðức ông Dumas cho biết thêm rằng: "Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức đang hồi sinh với sự hiện diện của các tín hữu hành hương, đang lạc quan nhìn về năm 2021, với hy vọng năm 2022 có thể tốt đẹp hơn. Ước gì tất cả những người đã không thể đến Lộ Ðức trước đây, nay có thể tổ chức các cuộc hành hương."

(Vatican News 1-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page