Giám mục Trung Quốc thứ năm được bổ nhiệm

theo Thoả thuận tạm thời giữa Toà Thánh và Trung Quốc

 

Giám mục Trung Quốc thứ năm được bổ nhiệm theo Thoả thuận tạm thời giữa Toà Thánh và Trung Quốc.

Hồng Thủy

Beijing (Vatican News 29-07-2021) -Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại nhà thờ chính toà giáo phận Bình Lương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, Ðức cha Giuse Mã Anh Lâm, giám mục giáo phận Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã chủ sự Thánh lễ tấn phong giám mục cho Ðức cha Antôn Lý Huy, tân giám mục phó của giáo phận Bình Lương.

Tham dự Thánh lễ tấn phong giám mục còn có giám mục của các giáo phận Bình Lương, Thừa Ðức (tỉnh Hà Bắc), Lan Châu (tỉnh Cam Túc), với sự hiện diện của hơn 30 linh mục và 20 nữ tu, cũng như các đại diện của Hội Yêu nước và tín hữu của giáo phận.

Ðây là giám mục thứ năm của Trung Quốc được Toà Thánh bổ nhiệm kể từ khi Thoả thuận tạm thời giữa Vatican và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục Trung Quốc được ký kết vào năm 2018, và là giám mục thứ ba sau khi thoả thuận được gia hạn vào tháng 10 năm 2020.

Tân giám mục sinh năm 1972 tại huyện Mi, thuộc tỉnh Thiểm Tây, và gia nhập chủng viện giáo phận Bình Lương năm 1990. Ngài tốt nghiệp Học viện Công giáo thần học và triết học của Trung Quốc vào năm 1996 và được thụ phong linh mục trong cùng năm 1996.

Theo ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha Lý Huy làm giám mục phó giáo phận Bình Lương vào ngày 11 tháng 1 năm 2021. (CSR_5254_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page