Sứ điệp Ðức Thánh cha

gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc

về các hệ thống lương thực

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về các hệ thống lương thực.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 27-07-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi biến đổi các hệ thống lương thực để có thể củng cố các nền kinh tế địa phương, cải tiến dinh dưỡng, giảm bớt sự phung phí lương thực, và cung cấp lương thực lành mạnh cho mọi người, tôn trọng môi trường và các nền văn hóa địa phương.

Ðức Thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp gửi ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres, chiều ngày 26 tháng 7 năm 2021, nhân dịp tiền Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc, nhóm tại Roma trong ba ngày, về các hệ thống lương thực, với sự tham dự của các đại diện nông dân, chủ xí nghiệp, thổ dân, các vị bộ trưởng nông nghiệp và đại diện xã hội dân sự.

Trong sứ điệp, được Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher tuyên đọc trong buổi họp, Ðức Thánh cha nêu nhận xét: "Chúng ta phát triển các kỹ thuật mới, nhờ đó chúng ta gia tăng khả năng của trái đất mang lại hoa trái, nhưng chúng ta tiếp tục bóc lột thiên nhiên đến độ làm cho nó khô cằn, bằng cách gia tăng không những các sa mạc bên ngoài, nhưng cả những sa mạc tinh thần bên trong. Chúng ta sản xuất lương thực đủ cho tất cả mọi người, nhưng nhiều người vẫn không được lương thực hằng ngày. Ðây thực là một gương mù đích thực, một tội ác vi phạm các quyền căn bản của con người. Vì thế, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ nhổ bỏ bất công này qua những hành động cụ thể và những đường lối thực hành tốt đẹp, qua những chính sách địa phương và quốc tế can đảm".

Trong viễn tượng trên đây, Ðức Thánh cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biến đổi các hệ thống lương thực, làm sao để gia tăng sự bền bỉ, củng cố các nền kinh tế địa phương... Cần có một tâm thức mới và một lối tiếp cận toàn diện, đề ra những hệ thống lương thực bảo vệ trái đất và đặt phẩm giá con người ở trung tâm, những hệ thống bảo đảm lương thực đầy đủ trên bình diện hoàn cầu và thăng tiến lao công xứng đáng trên bình diện địa phương, nuôi dưỡng thế giới ngày nay nhưng không làm thương tổn tương lai.

Ðức Thánh cha cũng khẳng định rằng: "Ðiều thiết yếu là phục vụ vị trí trung tâm của lãnh vực nông thôn, vì việc thỏa mãn nhiều nhu cầu căn bản của con người tùy thuộc lãnh vực này, và cần cấp thiết làm sao để lãnh vực nông nghiệp phục hồi vai trò ưu tiên trong tiến trình quyết định chính trị và kinh tế, nhắm xác định khuôn khổ tiến trình phục hồi thời hậu đại dịch. Trong tiến trình này, các tiểu nông dân và nền nông nghiệp gia đình phải được coi là những tác nhân ưu tiên. Những kiến thức truyền thống của họ không thể bị làm ngơ không biết đến, vì sự can dự trực tiếp của họ giúp hiểu rõ hơn những ưu tiên và nhu cầu thực tế của họ...".

Tham dự khóa họp tiền thượng đỉnh ở Roma, có phái đoàn Tòa Thánh, do nữ tu Alessandra Smerilli, dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ, Phó Tổng thư ký Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, làm trưởng đoàn. Nữ tu cho biết hiện nay 70% những lợi tức do việc buôn bán các sản phẩm nông nghiệp trên thế giới nằm trong tay một số nhỏ các xí nghiệp. Sự thiếu quân bình này thực sự ngăn cản tiến trình chuyển đến một nền sinh thái nông nghiệp và những hệ thống lương thực lâu bền.

(Vatican News 26-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page