Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

phê bình thiếu sót của Giáo hội tại Ðức

 

Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI phê bình thiếu sót của Giáo hội tại Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 27-07-2021) - Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI bày tỏ quan tâm vì tình trạng thiếu đức tin trong nhiều tổ chức của Giáo hội tại Ðức.

Ngài nói lên lập trường trên đây trong bản trả lời những câu hỏi của tạp chí nổi tiếng "Herder Korrespondenz" ở Ðức, được đăng trong số tháng Tám năm 2021, trong cuộc trao đổi với ông Tobias Winstel. Ông nêu lên những câu hỏi với Ðức nguyên Giáo hoàng, nhân dịp kỷ niệm 70 năm linh mục của ngài.

Ðức Biển Ðức XVI nhận định rằng: "Trong các tổ chức Giáo hội Công giáo ở Ðức, như nhà thương, trường học, Caritas, nhiều người nắm giữ các vị trí quyết định, nhưng không chia sẻ sứ mạng nội tại của Giáo hội, và vì thế có nhiều trường hợp chứng tá của các tổ chức ấy của Giáo hội bị lu mờ". Ngài viết: "Giáo hội cơ chế (Amtskirche) ở Ðức cho thấy sự trái nghịch giữa điều được chính thức yêu cầu và điều mà bản thân đương sự tin tưởng. Danh từ "Giáo hội cơ chế", Amstkirche, ngụ ý có một sự đối nghịch giữa điều mà đức tin thực sự chỉ nghĩa và đòi hỏi, và điều mà cơ chế diễn tả".

Ðức nguyên Giáo hoàng cũng nhận định rằng nhiều văn bản của Giáo hội Công giáo tại Ðức là do những người chỉ có thứ đức tin cơ chế soạn ra, chứ không xuất phát từ niềm tin bản thân thực sự. Vì thế, bao lâu các văn bản của Giáo hội chỉ là sản phẩm của văn phòng, không phải là tâm trí biểu lộ, thì bấy lâu sự xa lìa thế giới đức tin còn tiếp tục".

Từ những nhận xét trên đây, Ðức Biển Ðức XVI đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm xác tín bản thân. Ngài cũng nhắc nhớ rằng vấn đề ở đây không tách biệt giữa lúa tốt với cỏ dại, cá tốt với cá xấu, trong Giáo hội vốn có như vậy, nhưng đúng hơn là tách biệt người tin và người không tin.

Tại Ðức, Giáo hội Công giáo cũng như các Giáo hội Tin lành có chế độ thuế Giáo hội, vì thế trong nhiều trường hợp các nhân viên của Giáo hội, cả những người cấp cao, hành động như những công chức, do nhiệm vụ cơ chế đòi hỏi, hơn là do xác tín và niềm tin bản thân. Vì thế, trong cuộc viếng thăm tại Ðức, đặc biệt là ngày 25 tháng Chín năm 2011, tại thành phố Freiburg, Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI đã nói rằng: "Giáo hội được giải tỏa khỏi những gánh nặng và ưu tiên về vật chất và chính trị để có thể hướng tới nhiều hơn tinh thần Kitô đích thực, cởi mở chân thực với thế giới và Giáo hội có thể sống ơn gọi tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân một cách tự do hơn".

Lời kêu gọi của ngài hồi đó cũng đã bị nhiều giới tại Ðức phê bình và phản đối.

(CNA, KNA, Acistampa 26-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page