Ðức Hồng y Arborius kêu gọi

các tín hữu Công giáo Thụy Ðiển

về Tự sắc mới của Ðức Thánh cha

 

Ðức Hồng y Arborius kêu gọi các tín hữu Công giáo Thụy Ðiển về Tự sắc mới của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Stockholm (RVA News 27-07-2021) - Ðức Hồng y Anders Arborius, Giám mục giáo phận Stockholm, thủ đô Thụy Ðiển, kêu gọi các tín hữu tránh tranh luận về Tự sắc mới của Ðức Thánh cha Phanxicô hạn chế việc cử hành thánh lễ tiếng Latinh theo nghi thức tiền Công đồng Vatican II.

Tự sắc "Những người gìn giữ truyền thống" (Traditionis Custodes) được Ðức Thánh cha Phanxicô ban hành ngày 16 tháng 7 năm 2021, sửa đổi và hạn chế nhiều điều trong Tự sắc trước đây của Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI, và để tùy thuộc quyết định của mỗi giám mục giáo phận, mục đích là để tránh tình trạng có những người theo nghi thức cũ, gây chia rẽ trong Giáo hội.

Trong thư đề ngày 17 tháng 7 năm 2021, được phổ biến trên trang mạng của giáo phận Stockholm, Ðức Hồng y Arborius, thuộc dòng Camêlô nhặt phép, cho biết đã nhận được nhiều phản ứng của các tín hữu về Tự sắc mới của Ðức Thánh cha Phanxicô. Nhiều người tỏ ra hoàn toàn ngạc nhiên và có những tâm tình trái ngược: đau buồn, hoang mang hoặc lo lắng. Ngài viết: "Chúng ta không được chiều theo nguy cơ can dự vào những cuộc tranh luận nội bộ chia rẽ về những vấn đề phụng vụ, gây khó khăn hoặc ngăn cản chúng ta dấn thân trong sứ mạng rao giảng Tin mừng tại Thụy Ðiển ngày nay. Tôi cũng biết ơn vì có nhiều tín hữu nhìn thấy trong Tự sắc một sự biểu lộ sứ vụ giáo huấn của Giáo hội phải được chấp nhận nguyên vẹn, nghĩa là trong tinh thần vâng phục và tôn trọng".

Ðức Hồng y Arborius cũng nói rằng ngài cảm động vì thấy một số tín hữu, rất yêu mến và gắn bó với việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latinh theo nghi thức tiền công đồng, nhưng cho biết mình muốn cầu nguyện cho Ðức Thánh cha. Ðức Hồng y viết: "Quả thực là quan trọng khi hiểu rằng đây là thời kỳ cầu nguyện và thống hối, để sự hiệp nhất của Giáo hội được bảo tồn và có thể được củng cố. Cần phải có thời gian trước khi chúng ta, trong giáo phận này, có thể hiểu và quyết định thi hành thế nào Tự sắc mới của Ðức Thánh cha".

Ðức Hồng y xác tín là có thể tìm được những thể thức để cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, tuy rằng không còn có thể làm như vậy trong các nhà thờ giáo xứ (như Ðức Thánh cha đã qui định trong Tự sắc). Và Ðức Hồng y mời gọi các tín hữu "hãy cầu xin ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh để chúng ta được củng cố trong tình yêu mến đối với thánh lễ và ngày càng để cho mình được biến đổi thành những môn đệ trung thành với Chúa Kitô".

(Sir 24-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page