Ðức Hồng y Marx không loại trừ

khả thể từ chức Tổng giám mục Munich

 

Ðức Hồng y Marx không loại trừ khả thể từ chức Tổng giám mục Munich.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVA News 27-07-2021) - Ðức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, nam Ðức, không loại trừ việc có thể tái xin từ chức nếu hoàn cảnh đòi hỏi.

Ðức Hồng y Marx năm nay 68 tuổi, đã từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức trong 6 năm, từ 2014 đến 2020. Ngài hiện là thành viên Hội đồng Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh.

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Ðức Hồng y đã đệ đơn lên Ðức Thánh cha xin từ chức Tổng giám mục Munich. Trong thư, ngài nhìn nhận "những thất bại về phương diện cá nhân" và những "sai lầm về hành chánh", và cả sự thất bại của cơ chế và hệ thống liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Ðức. Hai tuần sau đó, Ðức Thánh cha đã cho phép Ðức Hồng y Marx công bố lá thư từ chức ấy. Nhưng ngày 10 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh cha gửi thư cho Ðức Hồng y và cho biết không chấp nhận đơn từ chức. Trong thư gửi Ðức Thánh cha, Ðức Hồng y Marx viết: "Trong tinh thần vâng phục, con chấp nhận quyết định của Ðức Thánh cha. Con không ngờ Ðức Thánh cha phản ứng mau lẹ như thế, và cũng không đợi quyết định của Ðức Thánh cha, theo đó con phải tiếp tục nhiệm vụ".

Hôm 24 tháng 7 năm 2021, trên trang mạng của Tổng giáo phận Munich có đăng thư của Ðức Hồng y Marx gửi các tín hữu trong giáo phận, trong đó ngài viết: "Nếu xảy ra một tình thế mới hoặc những hoàn cảnh thay đổi, đặt lại vấn đề việc phục vụ của tôi, thì tôi sẽ cứu xét xem có phải lại nói chuyện với Ðức Thánh cha về việc phục vụ của tôi hay không. Tôi không coi việc phục vụ của tôi trong tư cách là giám mục như một chức vụ, thuộc về tôi và tôi phải bảo vệ, nhưng như một sứ mạng đối với người dân trong tổng giáo phận này và như một sự phục vụ sự hiệp nhất của Giáo hội. Nếu tôi không thể chu toàn việc phục vụ này, thì sẽ đến lúc, sau khi bàn hỏi với ban lãnh đạo giáo phận, cũng như với Ủy ban xử lý và cố vấn cho các nạn nhân bị thương tổn, thì tôi lại xin từ nhiệm vì lợi ích của Giáo hội".

(KNA 24-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page