Bề trên Tổng quyền dòng Tên

khai mạc Năm thánh Ignatio

 

Bề trên Tổng quyền dòng Tên khai mạc Năm thánh Ignatio.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Barcelona (RVA News 24-07-2021) - Trong tuần tới đây, cha Arturo Sosa, Bề trên Tổng quyền dòng Tên, sẽ tới Barcelona và Manresa, nhân dịp Năm thánh Ignatio, vị sáng lập dòng Tên, kỷ niệm 500 năm thánh nhân được ơn hoán cải.

Hồi tháng Bảy năm 2020, cha Arturo Sosa đã loan báo rằng năm 2021-2022 sẽ là Năm thánh Ignatio: Bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2021, kỷ niệm 500 năm thánh nhân bị thương tại thành Pamplona, và kết thúc ngày 31 tháng 7 năm 2022, lễ kính thánh Ignatio.

Thánh Ignatio Loyola, sau khi bị thương và bình phục, đã đến Ðan viện Biển Ðức ở Montserrat, gần Barcelona, xưng tội, thay y phục đắt tiền bằng quần áo thô sơ, để lại thanh gươm trên bàn thờ dâng kính Ðức Mẹ. Rồi thánh nhân đến thành Manresa, ngày 25 tháng 3 năm 1522, sống trong một hang động 11 tháng. Chính tại đó ngài trải qua những kinh nghiệm khiến ngài viết cuốn Linh Thao, làm nền tảng cho linh đạo Ignatio.

Theo chương trình, lúc 7 giờ 30 chiều ngày thứ Sáu, 30 tháng 7 năm 2021, cha Bề trên Tổng quyền dòng Tên sẽ đồng tế thánh lễ với Ðức Hồng y Juan José Omella, Tổng giám mục giáo phận Barcelona và nhiều giám mục khác, tại Vương cung thánh đường Santa María del Mar, nơi thánh Ignatio đã ăn xin để giúp đỡ người nghèo.

Hôm sau, 31 tháng 7 năm 2021, cha Sosa sẽ cử hành thánh lễ tại Manresa, lúc 7 giờ 30 cùng với các bề trên thuộc dòng Tên và khánh thành các bức tranh khảm của linh mục nghệ nhân cùng dòng Tên, Marko Rupnik, tại các nhà nguyện trong thánh đường Cova Sant Ignasi ở Manresa và mở cửa Năm thánh Ignatio tại đây. Thánh lễ sẽ được truyền đi qua mạng cho toàn dòng.

(Vida Nueva 23-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page