Ðức Tổng giám mục Sydney cho phép

cử hành thánh lễ nghi thức tiền Công đồng

 

Ðức Tổng giám mục Sydney cho phép cử hành thánh lễ nghi thức tiền Công đồng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sydney (RVA News 24-07-2021) - Hôm 21 tháng 7 năm 2021, Ðức cha Anthony Fisher, Tổng giám mục Sydney, là giáo phận lớn nhất tại Australia, cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, theo sách lễ công bố năm 1962, trong khi ngài tìm giải pháp dài hạn cho vấn đề này.

Hôm 16 tháng 7 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã ban hành Tự sắc "Những người gìn giữ truyền thống" (Traditionis Custodes), hạn chế ngặt nghèo việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, tiền Công đồng. Tự sắc có hiệu lực ngay ngày công bố, nên nhiều nơi chưa có thời giờ để nghiên cứu học hỏi thêm.

Trong thư gửi hàng giáo sĩ của Tổng giáo phận Sydney, Ðức Tổng giám mục Fisher, dòng Ða Minh, nhận định rằng: "Tự sắc mới của Ðức Thánh cha, có kèm theo lá thư gửi cho các giám mục thế giới, đang được nghiên cứu kỹ lưỡng về thần học, phụng vụ, mục vụ và giáo luật, cũng như phân định trong tinh thần cầu nguyện và đón nhận". Ðức Tổng giám mục cho biết ngài cho phép các linh mục, vốn được quyền cử hành thánh lễ theo sách lễ năm 1962, tiếp tục cử hành như cho đến nay, dù riêng tư hay, tại những nơi công cộng, cho đến khi có chỉ thị mới do ngài ban hành.

Trong Tổng giáo phận Sydney, hiện có nhiều nơi cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, cũng gọi là thể thức ngoại thường. Ðức Tổng giám mục Fisher nhắc nhở các linh mục hãy thông báo cho các tín hữu biết rằng các thánh lễ này vẫn được tiếp tục trong Tổng giáo phận Sydney, đáp ứng những nhu cầu và ước muốn hợp pháp của các tín hữu và trong khuôn khổ các qui định giáo luật thích hợp. Ðức Tổng giám mục cũng yêu cầu các linh mục cứu xét kỹ lưỡng và trong tinh thần tôn trọng lý do và những huấn thị của Ðức Thánh cha, giúp thăng tiến sự hiệp nhất và trật tự tốt đẹp trong Giáo hội, tiếp tục cổ võ lòng sùng mộ Thánh Thể và ưu tiên dành cho việc phục vụ các nhu cầu mục vụ của Dân Chúa.

Thư của Ðức Tổng giám mục Sydney cũng nhắc lại rằng có 24 Giáo hội Công giáo trên thế giới hiệp nhất trọn vẹn với Ðức Giáo hoàng, và trong số này họ cử hành phụng vụ theo 6 truyền thống khác nhau. Ngoài nghi lễ Latinh, là nghi lễ đông đảo nhất, cũng có nhiều truyền thống khác nhau, kể cả một Giám hạt do Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI thành lập, để đón nhận những người trước kia thuộc Anh giáo và họ được giữ nhiều nét đặc thù của truyền thống phụng vụ Anh giáo.

(Catholicweekly.com 22-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page