Hội đồng Giám mục Papua tân Guinea và Solomon

kêu gọi Australia nhận người tị nạn

 

Hội đồng Giám mục Papua tân Guinea và Solomon kêu gọi Australia nhận người tị nạn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manus (RVA News 21-07-2021) - Hội đồng Giám mục Papua tân Guinea và Quần đảo Solomon kêu gọi Quốc hội Australia đón nhận những người xin tị nạn, đang bị giam tại đảo Manus và Nauru và chấm dứt chính sách giam giữ này.

Cách đây 8 năm, ngày 19 tháng 7 năm 2013, chính phủ Australia đã đề ra chính sách giới hạn những người xin tị nạn; đóng cửa biên giới và buộc tất cả những thuyền chở người xin tị nạn phải tới đảo Manus và Nauru, giam giữ tại đây.

Nhân kỷ niệm đau thương vừa nói, Hội đồng Giám mục Papua tân Guinea đã gửi thư cho Quốc hội Australia kêu gọi để cho những người xin tị nạn, còn bị giam cầm, được cơ hội định cư một cách xứng tại Australia.

Theo Hội đồng tị nạn Australia, trong 8 năm qua, có 3,127 người xin tị nạn bị chặn ở biển, trước khi họ tới bờ biển Australia. Trong số những người ấy, có hơn 1,200 người con bị giữ trong các nhà tù ở Australia, 132 người bị giam giữ tại các nhà tù cho người di dân và 233 người khác bị giam tại Papua tân Guinea và đảo Nauru. Một giải pháp lâu dài đã tìm cho 1,000 người được đi định cư tại Mỹ. Hơn 750 người xin tị nạn bị trả về nguyên quán, hoặc tự nguyện hoặc bằng cưỡng bách. Sau cùng, có ít nhất 14 người chết vì bị bạo hành do các nhân viên coi nhà giam và có 6 người tự tử.

Trong thư gửi Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Australia, cha Giorgio Licini, thuộc Hội truyền giáo Pime, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Papua tân Guinea và Quần đảo Solomon nhận định rằng chính sách của Australia giam giữ vô thời hạn những người xin tị nạn, là điều không thể biện minh và không thể chấp nhận được. "Chúng tôi mạnh mẽ thỉnh cầu Quốc hội Australia ban hành luật bảo đảm tự do và một gia cư tại Australia cho những người đang bị giam cầm tại đảo Manus và Nauru, sau ngày 19 tháng 7 năm 2013 và họ không có cơ may nào, bây giờ và trong tương lai, được đi định cư tại một nước thứ ba.

Chúng tôi biết rằng những người xin tị nạn còn ở Papua tân Guinea, 127 người, theo Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, được hưởng tự do đi lại nhiều hơn so với những người bị giam giữ tại Australia, nhưng quí vị không thể nghĩ rằng họ có thể ở lại đây mãi mãi.

Theo các qui luật hiện hành họ không có quyền tái định cư ở Australia và họ cũng chẳng có quyền sống tại Papua tân Guinea, nếu không vì lý do tự nguyện. Sự kiện Australia buộc họ phải ở lại vô thời hạn trên lãnh thổ Papua tân Guinea, trái với ý muốn của họ, là điều trái ngược với tinh thần tự quyết của Papua tân Guinea. Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc Australia xóa bỏ mọi dấu vết những đòi hỏi của thời thuộc địa trước kia và thực hiện trọn vẹn một đường lối lãnh đạo mới, cảm thương và tham gia hơn trong vùng Thái Bình Dương.

(Asia News 20-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page