Các giám mục Mỹ lên tiếng về Cuba

 

Các giám mục Mỹ lên tiếng về Cuba.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Los Angeles (RVA News 21-07-2021) - Liên quan đến Cuba, hôm 19 tháng 7 năm 2021 vừa qua, Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ José Gomez, và Ðức cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về công lý và hòa bình quốc tế, ra thông cáo nói rằng:

"Trong lúc các cuộc phản đối tiếp tục tại Cuba, và nơi những người Cuba tại Mỹ, chúng tôi cùng với các giám mục tại Mỹ muốn bày tỏ tình liên đới với các anh em trong hàng giám mục tại Cuba, và với mọi người thiện chí tại nước này".

"Như các giám mục Cuba đã tuyên bố trong thông cáo ngày 12 tháng 7 vừa qua, Một giải pháp thuận lợi sẽ không thể đạt tới được bằng những áp đặt, và cũng chẳng phải bằng sự đụng độ, nhưng nhờ sự lắng nghe nhau, tìm kiếm sự đồng thuận chung và những bước tiến cụ thể, thực tiễn được đề ra để góp phần xây dựng tổ quốc với sự đóng góp của mọi người dân Cuba, không trừ một ai".

"Trong cùng tinh thần như các giám mục Cuba, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ tìm kiếm hòa bình đến từ sự hòa giải và hòa hợp giữa hai quốc gia chúng ta. Từ mấy thập niên qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cùng với Tòa Thánh và các giám mục Cuba, đã kêu gọi đạt tới hiệp định vững chắc về văn hóa và thương mại giữa Hoa Kỳ và Cuba như phương thể giúp đỡ đảo này đạt được thịnh vượng nhiều hơn và biến đổi xã hội. "Chúng tôi cầu xin Ðức Mẹ Bác Ái, là Mẹ chúng ta, đoái thương các con cái của Mẹ ở Cuba, và cùng nhau đất nước chúng ta có thể tăng trưởng trong tình thân hữu, mưu cầu công lý và hòa bình".

(USCBC 19-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page