Ðức Thánh cha tặng thêm

6 máy thở cho Brazil

 

Ðức Thánh cha tặng thêm 6 máy thở cho Brazil.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-07-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã tặng 6 máy thở cho giáo phận Carolina, thuộc bang Maranhão ở Brazil và được phân phối cho các nhà thương ở thành phố Montes Altos, Estreito và Carolina.

Từ lâu Sở Từ thiện của Ðức Thánh cha, do Ðức Hồng y Konrad Krajewski phụ trách, vẫn tìm cách giúp đỡ những nhà thương tại một số nước gặp khó khăn trong việc săn sóc các bệnh nhân Covid-19, như tại Mỹ châu Latinh, Ấn Ðộ, Nam Phi, Syria và Papua tân Guinea.

Lần này các máy thở vừa nói được gửi đến giáo phận Carolina, do Ðức cha Lima Duarte coi sóc. Ðức cha cho biết: "Các bác sĩ ở ba nhà thương được giúp đỡ tỏ ra rất hài lòng, vì cho đến nay họ thường gặp khó khăn trong việc chuyển các bệnh nhân đi tới nơi". Tại Montes Altos, hai máy thở được chuyển tới nhà thương "Nhà thoa dịu đau khổ" (Casa Alivio del Sufrimiento). Bệnh viện này có nguồn lợi bấp bênh, nhất là trong thời đại dịch.

Bệnh viện ở Estreito, nơi có đông dân nhất giáo phận, rất cần các máy thở, và các bác sĩ rất hài lòng vì món quà của Ðức Thánh cha.

Brazil là một trong những nước bị đại dịch Covid-19 trầm trọng nhất: trong 24 giờ trước đây, có 4,200 người chết, giống như đã xảy ra hồi tháng Tư năm 2021. Cả nước Brazil có 14 triệu người bị lây nhiễm và cho đến nay có gần 400,000 người chết. Một ủy ban của Thượng viện đang điều tra về việc xử lý đại địch từ phía chính phủ của Tổng thống Bolsonaro.

(Vatican News 17-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page