Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp

về lễ Latinh theo nghi thức cũ

 

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp về lễ Latinh theo nghi thức cũ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 19-07-2021) - Hội đồng Giám mục Pháp bày tỏ lòng quí mến đối các tín hữu quen dự thánh lễ theo nghi thức cũ tiền công đồng.

Trong thông cáo, công bố hôm 17 tháng 7 năm 2021, Hội đồng Giám mục Pháp viết: "Cùng với toàn thể các tín hữu trong các giáo phận liên hệ, các giám mục Pháp đã nhận được Tự sắc "Traditionis Custodes", Những người gìn giữ Truyền thống, của Ðức Thánh cha Phanxicô, công bố hôm 16 tháng 7 năm 2021.

Các giám mục muốn bày tỏ với các tín hữu thường cử hành theo sách lễ của thánh Gioan XXIII và các vị mục tử của họ, sự quan tâm, lòng quí chuộng của các giám mục đối với lòng nhiệt thành của các tín hữu ấy, cũng như quyết tâm của họ cùng nhau theo đuổi sứ mạng, trong tình hiệp thông của Giáo hội và theo các qui luật hiện hành.

Mỗi giám mục sẽ quan tâm đáp ứng những thách đố được Ðức Thánh cha mô tả để thi hành trách nhiệm được nhắc nhở cho các vị trong công lý, bác ái và săn sóc tất cả và từng người, việc phục vụ Phụng vụ và sự hiệp nhất của Giáo hội. Ðiều này được tiến hành qua đối thoại và đòi có thời gian.

Tự sắc "Những người gìn giữ Truyền thống" và thư của Ðức Thánh cha gửi các giám mục để giới thiệu Tự sắc, là một lời kêu gọi đòi hỏi đối với toàn thể Giáo hội hãy thực hiện sự canh tân đích thực về Thánh Thể. Không ai có thể tự miễn chuẩn cho mình khỏi nhiệm vụ này" ...

(Eglise.catholique.fr 17-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page