Lần đầu tiên một tổng thống Pháp

viếng thăm Lộ Ðức

 

Lần đầu tiên một tổng thống Pháp viếng thăm Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 18-07-2021) - Chiều thứ Sáu 16 tháng 7 năm 2021, lần đầu tiên từ nền cộng hòa thứ năm ở Pháp, tức là từ năm 1958, một tổng thống Pháp đến viếng thăm Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức. Ðó là Tổng thống Emmanuel Macron.

Trong lịch sử, lần trước đây, quốc trưởng Pháp, là thống chế Philippe Pétain đã đến Lộ Ðức vào năm 1941.

Hồi năm 1983, Tổng thống Pháp Francois Mitterrand đã đón Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại phi trường Tarbes, gần Lộ Ðức và trong diễn văn chào mừng, ông không hề nhắc đến Lộ Ðức và chỉ nói Ðức Giáo hoàng thực hiện cuộc du hành dưới chân rặng núi Pyrénées. Các vị tổng thống Pháp cũng làm vậy, khi đón tiếp các vị Giáo hoàng đến viếng Lộ Ðức.

Trong cuộc viếng thăm, Tổng thống Macron đã được các vị trách nhiệm tại đền thánh chào đón và ông chào thăm các tín hữu hành hương.

Nhưng cũng có một điều xảy ra ngoài ý muốn: trong lúc tổng thống nghe một số ca viên hát bài "Bernadette Lộ Ðức" thì có một người hô lớn lăng mạ tổng thống: "thật là điều ô nhục, một xì căng đan! Ông là một người vô thần hàng đầu! Ông không có lý do gì để ở đây!".

Báo "La Dépêche" cho biết người ấy đã bị bắt và trong cuộc giằng co với người ấy, một nhân viên trật tự tại Ðền thánh bị thương ở tay.

(ADN Kronos 16-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page