Các Giáo hội Kitô Âu châu

kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo

 

Các Giáo hội Kitô Âu châu kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 18-07-2021) - Các Giáo hội Kitô Âu châu kêu gọi chính phủ Slovenia, trong tư cách là Chủ tịch theo lượt của Liên hiệp Âu châu, đặc biệt quan tâm đến tự do tôn giáo, như một nhân quyền căn bản và làm sao để dân chúng được chích ngừa chống Covid-19.

Lời kêu gọi trên đây được các vị lãnh đạo Kitô đưa ra trong cuộc gặp gỡ trực tuyến, hôm 15 tháng 7 năm 2021, giữa phái đoàn của Ủy ban Giám mục Âu châu, gọi tắt là Comece, và Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu châu, gồm 124 Giáo hội Kitô không Công giáo, với ông Iztok Jarc, đại diện thường trực của Cộng hòa Slovenia tại Liên hiệp Âu châu. Các vị lãnh đạo Kitô cũng kêu gọi Liên hiệp Âu châu đạt tới một sự phối hợp tốt đẹp hơn trong Liên hiệp về chính sách sức khỏe.

Hai tổ chức của Kitô giáo Âu châu, do Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich và Mục sư Christian Krieger đại diện, than phiền rằng trong kỳ đại dịch này, tại một số nước, quyền tự do tôn giáo bị hạn chế ngặt nghèo, nhân danh các biện pháp chống lan lây Covid-19. Trong số các nước hạn chế tự do tôn giáo như vậy đặc biệt có nước Bỉ và Ailen.

Các vị lãnh đạo Kitô cũng kêu gọi Ban Chủ tịch Liên hiệp Âu châu, trong bán niên này, do Cộng hòa Slovenia lãnh đạo, tiến hành một cách quân bình hơn việc sản xuất và phân phối vắcxin chống Covid-19.

(KNA 16-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page