Các tín hữu Trung Quốc lo âu

vì số phận Ðức cha Trương Duy Trụ

 

Các tín hữu Trung Quốc lo âu vì số phận Ðức cha Trương Duy Trụ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hebei (RVA News 18-07-2021) - Hôm 15 tháng 7 năm 2021, hãng tin Asia News ở Roma, đưa tin: các tín hữu Công giáo tại Tân Hương (Xinxiang), tỉnh Hà bắc, lo âu cho số phận Ðức cha Giuse Trương Duy Trụ (Zhang Weizhu) bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giam ngày 20 tháng 5 năm 2021, và cho đến nay họ không có tin tức gì.

Hôm đó, 100 công an đã bao vây và đột nhập một công xưởng nhỏ của một tín hữu Công giáo ở Sa Hà Kiều (Shaheqiao), được dùng làm chủng viện. Họ bắt giam 10 linh mục cùng với 10 chủng sinh đang học tập. Hôm sau đó, đến lượt Ðức cha Trương Duy Trụ (Zhang Weizhu) bị bắt đi, còn các linh mục, chủng sinh được trả tự do.

Cho đến nay, Ðức cha Trương vẫn chưa trở về nhà. Năm nay ngài 63 tuổi, thụ phong linh mục năm 1991 và đã bị tù nhiều lần. Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Phủ doãn Tông tòa Tân Hương, có khoảng 100,000 tín hữu, nhưng không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận.

Cộng đoàn Công giáo tại Tân Hương tố giác rằng Ðức cha Trương đã phải theo các khóa học chính trị, tẩy não, để chấp nhận các nguyên tắc về tự do tôn giáo theo quan điểm của nhà nước. Các tín hữu cũng soạn một kinh cầu nguyện để cầu cho Ðức cha sớm được trả tự do.

(Asia News 15-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page