Phúc trình mới về việc

kiểm soát tài chánh tại Vatican

 

Phúc trình mới về việc kiểm soát tài chánh tại Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-07-2021) - Hôm 15 tháng 7 năm 2021, cơ quan kiểm soát tài chánh tại Vatican, gọi tắt là ASIF, đã công bố phúc trình hoạt động năm 2020 trong lãnh vực chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Phúc trình dài 52 trang cho thấy sự cộng tác trong nội bộ Vatican và quốc tế tiến hành tốt. Trong năm ngoái (2020), cơ quan kiểm soát này báo động có 89 vụ đáng nghi ngờ và 16 vụ được chuyển tới văn phòng công tố. 49 vụ bị các cơ quan thông tin tài chánh khác của Vatican điều tra. Có 124 người bị trừng phạt.

Theo cơ quan ASIF, những con số trên đây chứng tỏ sự hoạt động "tay trong tay" giữa Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican đề bài trừ những hoạt động phạm pháp.

Một chi tiết khác được thông báo, đó là việc sử dụng tiền mặt tại Vatican ngày càng giảm bớt, và đây là điều quan trọng trong cuộc chiến chống nạn rửa tiền. Ngân hàng Vatican, gọi tắt là IOR, thi hành phần lớn các cuộc chuyển ngân qua hệ thống Sepa, nhờ đó việc kiểm soát trở nên rõ ràng.

(Vatican News 15-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page