Ðức Thánh cha giới hạn

việc cử hành thánh lễ Latinh nghi thức cũ

 

Ðức Thánh cha giới hạn việc cử hành thánh lễ Latinh nghi thức cũ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-07-2021) - Hôm 16 tháng 7 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cho công bố Tự sắc mới của ngài giới hạn việc cử hành thánh lễ tiếng Latinh theo nghi thức tiền Công đồng chung Vatican II.

Tự sắc mang tựa đề "Traditiones custodes", Những người gìn giữ truyền thống, qua đó Ðức Thánh cha thay đổi tự sắc "Summorum Pontificum", Các vị Giáo hoàng, do Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI ban hành cách đây 14 năm (2007). Tự sắc đó đặt nghi thức hiện hành để cử hành thánh lễ song song với nghi thức cũ, như hai hình thức sử dụng Nghi lễ Roma, hai hình thức này có thể làm cho nhau được phong phú, và ngài ban phép rộng rãi trong việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ.

Nhưng nay, trong tự sắc mới, Ðức Thánh cha Phanxicô đặt ra nhiều giới hạn, nhất là qui định việc ban phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ là điều tùy thuộc các giám mục địa phương. Ðối với những nhóm gắn bó với phụng vụ cũ, họ phải xin phép đức giám mục giáo phận và không được cử hành thánh lễ cũ trong các nhà thờ giáo xứ. Ðức giám mục sẽ xác định nhà thờ và những ngày cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Các bài đọc phải dùng tiếng địa phương, theo các bản dịch đã được các Hội đồng Giám mục phê chuẩn. Người cử hành lễ cũ phải là một linh mục được Ðức giám mục bản quyền ủy quyền. Ðức giám mục có nhiệm vụ kiểm chứng xem có nên duy trì việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ hay không, có hữu ích cho sự tăng trưởng tinh thần hay không. Linh mục được ủy nhiệm không những chỉ quan tâm cử hành xứng đáng, nhưng còn phải để ý đến việc săn sóc mục vụ và tinh thần của các tín hữu. Ðức giám mục đừng cho phép thành lập những nhóm mới cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ.

Những linh mục chịu chức, sau khi công bố Tự sắc này mà muốn cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền Công đồng, thì phải chính thức làm đơn xin phép Ðức giám mục giáo phận. Vị này, trước khi cho phép, cần phải tham khảo ý kiến của Tòa Thánh.

Những linh mục cho đến nay, vẫn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, thì phải làm đơn xin phép Ðức giám mục giáo phận để có thể tiếp tục cử hành thánh lễ như vậy.

Ngoài ra, những dòng tu và tu đoàn tông đồ, theo nghi thức cũ, trước đây thuộc Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, nay phải thuộc thẩm quyền của Bộ các dòng tu. Bộ Phụng tự và Bộ tu sĩ sẽ canh chừng về việc tuân giữ các qui luật mới trong Tự sắc này.

Ðức Thánh cha Phanxicô cũng cho biết lý do khiến ngài ban hành tự sắc mới giới hạn việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, là vì "ngày càng hiển nhiên trong lời nói và thái độ của nhiều người theo truyền thống cũ trong việc cử hành phụng vụ, trái ngược với tình hiệp thông Giáo hội, nuôi dưỡng sự thúc đẩy chia rẽ. Chính vì để bảo vệ sự hiệp nhất của Thân Mình Chúa Kitô mà tôi buộc lòng phải thu hồi năng quyền cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ mà các vị tiền nhiệm của tôi đã ban".

(Rei 16-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page