Tu viện đại kết Taizé

mở lại sinh hoạt mùa hè

 

Tu viện đại kết Taizé mở lại sinh hoạt mùa hè.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Taizé (RVA News 16-07-2021) - Sau một năm nhiều khó khăn vì đại dịch Covid-19, cộng đoàn đại kết Taizé, bên Pháp mở lại các cuộc gặp gỡ giới trẻ quốc tế, tuân hành các qui luật của Pháp về việc phòng chống lan lây Coronavirus.

Cộng đoàn tu viện Taizé được thầy Roger Schutz, người Thụy Sĩ, thuộc Giáo hội Tin lành cải cách thành lập cách 77 năm (1944) bên Pháp, hiện có khoảng 100 tu huynh thuộc các hệ phái Kitô khác nhau và thuộc 25 quốc gia khác nhau. Cộng đoàn vẫn thu hút nhất nhiều bạn trẻ Kitô tham dự các sinh hoạt tại Taizé và các cuộc gặp gỡ quốc tế khác.

Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 7 năm 2021, mỗi tuần hàng trăm người có thể đến tham dự các sinh hoạt cộng đoàn, như các buổi cầu nguyện chung, các cuộc hội luận nhóm và những trao đổi khác. Trong mùa hè năm nay có 4 cuối tuần thân hữu dành cho các bạn trẻ, ví dụ từ ngày 15 đến 18 tháng 7 năm 2021, dành cho các bạn trẻ Kitô và Hồi giáo, với đại diện của hai tôn giáo, và 1 tuần lễ dành cho những người lớn trẻ, từ 18 đến 35 tuổi về đề tài: "Hy vọng dù không có dấu hiệu để hy vọng", từ 22 đến 29 tháng 8 năm 2021. Mỗi tuần, từ Taizé có một cuộc hội luận được trực tuyến, và mỗi ngày có Kinh Chiều, được truyền đi qua kênh YouTube của cộng đoàn.

(KNA 14-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page